Podcast: Derfor skal du lese Elin Anna Labba

Fornorskningspolitikken mot samene kaster lange skygger. I den prisvinnende boka Herrene sendte oss hit av Elin Anna Labba dokumenteres den menneskelige prisen for bare ett tiltak som den norske staten innførte for om lag 100 år siden: Stengingen av riksgrensa for reindriftssamene i Nord-Sverige, som var avhengig av tilgang til sommerbeitene sine i Troms.

Denne beslutningen førte snart til tvangsflytting av den samiske befolkningen ved Karesuando. Hendelsene viser hvordan den norske og svenske staten manglet forståelse og respekt for det samiske leveviset. I Labbas bok konfronteres vi med  hjerteskjærende historier om dem som ble rammet, fortalt med samiske stemmer. Det er en fortelling som må veves, som Labba skriver, fordi det finnes så få skriftlige kilder. Resultatet er dypt tankevekkende, synes gjesten som besøker studio denne gangen.

Litteraturviter, tidligere Vårt Land-redaktør og nåværende TRY-partner Åshild Mathisen, som selv vokste opp i skjæringspunktet mellom det norske og det samiske i nettopp det området Labba skriver om, mener Herrene sendte oss hit viser hvor viktig det er at vi forholder oss til historien sett fra et samisk perspektiv.