FOTO: (CC BY 3.0)

Podcast: Derfor skal du lese Nell Irvin Painter

Det foregår en kamp om Amerikas sjel. Denne kampen handler i særlig grad om hva det betyr å være amerikansk. Gjennom historien har dette spørsmålet vært uløselig knyttet til varierende ideer om rase som en meningsfull kategori for å gruppere mennesker og lage hierarkier.

I History of White People, skrevet under Obamas håpefulle hvetebrødsdager som president, viser den framstående afro-amerikanske historikeren Nell Irvin Painter hvordan forestillinger om hva det betyr å være hvit har preget amerikansk politikk gjennom århundrene.

Til podden denne gangen, i det årets presidentvalg skal avgjøres, kommer USA-ekspert Hilde Restad fra Bjørknes Høyskole for å forklare hvordan nettopp det problematiske rasebegrepet ligger under så mye av polariseringen vi i dag ser i det amerikanske samfunnet.