Podcast: Derfor skal du lese Terje Tvedt (med Sylvi Listhaug)

Hvilken bok har Sylvi Listhaug tatt med seg? I valgkampen inviterer «Derfor skal du lese …»  toppolitikere fra alle stortingspartiene til studio for å snakke om en bok som har betydd noe spesielt for deres samfunnsengasjement. I denne syvende episoden er det Frps leder Sylvi Listhaug som gjester podden.

Hun har valgt en bok, sier hun, som setter mange av de skarpeste diskusjonene vi har i dag – fra klima til rasisme – inn i en større sammenheng. Den setter ord på tanker hun har hatt lenge og er en vaksine mot historieløshet, mener hun. Først og fremst viser den hvordan vi verken bør vurdere fortiden med vår tids målestokk eller anta at alle andre egentlig er som oss. Den tar et oppgjør med et eurosentrisk historiesyn som gjør alle andre til statister og viser hvor dramatisk verden har endret seg over tid. Den legger vekt på naturforholdenes betydning for samfunnsutviklingen og reiser spørsmålet om vi kan stå foran like store endringer igjen. Slik utfordrer den en rekke utbredte antagelser. Men utfordrer den ikke også Listhaug selv?