Podcast: Jørgen Frydnes om å ta Utøya tilbake

I august 2011 ble Jørgen Watne Frydnes spurt om å lede arbeidet med å gjennomføre AUFs ønske om å komme tilbake på sommerleir på Utøya, etter at alt ble ødelagt av terroren 22. juli. Det arbeidet har vært vond og konfliktfylt. Etter 10 år er arbeidet blitt en gullstandard for håndtering av terrorrammede steder, og Utøya besøkes i dag av mange tusen mennesker hvert år. Frydnes har skrevet boka «Ingen mann er en øy»  om alt som har blitt gjort, og lært, i gjenoppbyggingen av Utøya.

Ingen mann er en øya av Jørgen Frydnes