Terje Emberland

Religionshistoriker, forfatter og seniorforsker

Terje Emberland er religionshistoriker, forfatter og seniorforsker ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.