Helene Landemore

Podcast: Hélène Landemore om fornyelse av demokratiet

Selv om alle voksne innbyggere i Norge har lik rett til å stemme ved valg, er det betydelige forskjeller i både deltakelse i demokratiet og tillit til politikere og Storting. De som tjener mindre, de som har praktiske yrker, de unge og de som bor i distriktene, har mindre politisk tillit og deltar mindre i demokratiet enn andre. Så vi må stille oss spørsmålet: Er vi demokratiske nok?

Ukens gjest er Hélène Landemore, professor i statsvitenskap ved Yale University i USA. Hun har blitt invitert til Norge av Tankesmien Agenda for å holde årets aula-foredrag, og er dessuten aktuell med boken Open Democracy. Hun er opptatt av hvordan demokratiet kan reformeres med nye og åpnere former for politisk innflytelse, som bruk av lotteri, borgerforsamlinger og folkeavstemminger.