Varg Lukas Folkman

Student

Varg Lukas Folkman er en 22 år gammel student fra Bergen.

Han gjør for tiden ferdig en bachelor i filosofi, og skal fra høsten av begynne på en master i rettsvitenskap ved Universitet i Bergen.

Han er redaksjonsmedlem i Tidsskriftet Røyst, så vel som tidligere ansvarlig redaktør i Stoff Magasin.