FOTO: Naomi Klein

Politikernes favoritter

Naomi Klein, Lotta Elstad, Marta Breen og Asle Toje har skrevet noen av ungdomspolitikernes favorittbøker.

Regelmessig ber avisene anmelderne anbefale sine favorittbøker. Agenda Magasin har valgt en annen vri – vi har bedt lederne av de politiske ungdomsorganisasjonene gi oss sine tre favoritter. Noen er norske, andre er utenlandske, noen er nye, noen er eldre og noen er forutsigbare – andre, igjen – overraskende. Noe for enhver politisk preferanse, med andre ord.

Nicholas Wilkinson, leder SU:

Naomi Klein: “Dette forandrer alt”
Klimakrisen vasker over oss og klimatoppmøtet i Paris vil dessverre ikke løse krisen. “This Changes Everything” er bibelen for alle som vil forstå driverne bak klimakrisen, og finne løsningene som kan skape en bærekraftig klode. Marked og profitt river kloden i fillebiter. Denne boka gir deg redskapene for å bli en del av løsningen.

Audun Lysbakken: “Frihet sammen”
lysbakkenDe store norske partiene har vært preget av ideologisk tørke. Også venstresiden har for ofte låst seg til gamle kamper og standpunker. Men ikke Audun Lysbakken. I “Frihet sammen” tar han et oppgjør med formynderstaten og viser veien mot en moderne sosialisme som gir folk makt over egen hverdag.

Olsen/Aasgaard/Bredeveien: “Hvem skal eie Norge?”
Hvorfor har Norge blitt en rik nasjon, og hvordan kan vi sikre at velstanden kommer alle til gode? “Hvem skal eie Norge” viser hvordan det norske statlige eierskapet har gitt oss rikdom og hvordan vi kan bruke eierskapet til å ta kampen for et varmt samfunn – og hvordan regjeringen truer den norske modellen. En viktig bok for alle som vil ha et Norge med arbeid og velstand for alle.

Kristian Tonning Riise, leder Unge Høyre:

Kåre Willoch: “Strid og samarbeid”
Boken er obligatorisk lesning hvis du vil forstå den borgerlige fortellingen om norsk politisk historie. Den forklarer hvordan det norske velferdssamfunnet er et resultat av vekslende innflytelse fra vekslende regjeringer, gjennom nettopp strid og samarbeid mellom ulike partier. I motsetning til den sosialdemokratiske historien om hvordan det moderne Norge ble til, som går mer eller mindre slik: “Ap bygget landet”, er Willoch opptatt av å fortelle at velferdsstaten er blitt til som et fellesprosjekt, og at det ikke minst skyldes at Ap på vesentlige områder har forlatt sin politikk.

Iselin Theien: “Fra krig til krig. En biografi om C. J. Hambro”
hambro

En viktig om bok om en mann som er forbløffende lite dekket i norsk litteraturhistorie. Den største norske statsmannen i det 20. århundret, og jeg tør påstå en av de viktigste skikkelsene i norsk historie per se. Hambro var prinsippfast og anti-autoritær i en tid preget av radikale ideologier på begge sider. Han advarte mot fascisme, pasifisme og kommunisme. Han var også den avgjørende brikken, sammen med Kongen, som gjorde at Norge unngikk det totale kollaps og ydmykelse 9. april.

Kristian Tonning Riise: “Diktator i forkledning”
I all beskjedenhet gir jeg en ydmyk anbefaling om å lese min egen bok om Hugo Chávez, som ble gitt ut i januar 2013. I en tid der Venezuelas politiske og økonomiske kollaps ikke lenger er en spådom, men et faktum, kan denne boken fungere som et interessant vitnesbyrd om hvor farlig kombinasjonen venstrepopulisme og venstreautoritarianisme er. Den vil også få ekte tilhengere av en liberaldemokratisk rettstat til å undre seg over hvordan sentrale SV-ere for bare få år siden kunne peke på dette styresettet som et forbilde for Norge.

Mani Hussaini, leder AUF:

Thomas Piketty: “Kapitalen i det 21. århundre”
Boka bør være en bibel for alle som er opptatt av rettferdig fordeling og den stadig økende forskjellen på fattig og rik, som vi også ser i Norge. Boka gir en historisk og empirisk forklaring på hvordan skjev fordeling av kapital bidrar til økt ulikhet.

F-ordet forside lav-500x500

Jordahl/Schultz/Breen: “F-ordet. 155 grunner til å være feminist”.
Selv om vi tenker på oss som et av verdens mest likestilte land, har vi fortsatt en lang vei å gå. Denne boka tar for seg personlige historier og aktuelle debatter fra et feministisk perspektiv. Boka er en glimrende innføring i feminisme og burde være en del av pensum i skolen.

Janne Kjellberg (red.): “Flukt”
Boka tar for seg dagens flyktningkrise og forteller om menneskene bak tallene, deres historier og den dramatiske flukten de legger ut på. I tillegg går 2/3 deler av inntektene fra boka til Flyktninghjelpens viktige arbeid.

Ida Lindtveit, leder KrFU:

Erik Lunde: “Kristendemokrati: Et forsvar for det ufullkomne samfunnet”
Boka gir en god innføring i kristendemokratisk ideologi og hvorfor kristedemokratiet har stor relevans i dagens samfunn. Lunde peker på at det ikke finnes noen fullkommen politikk eller noe fullkomment samfunn. Samtidig viser han hvordan verdier som det kristne menneskesynet, nestekjærlighet og forvalteransvar kan gi oss et samfunn som i større grad er preget av menneskeverd, grenseløs solidaritet og bærekraft.

Tarjei Skirbekk: “Hvordan vinne valg”
skirbekkBoken bør være obligatorisk for alle som skal forberede seg på valgkampen i 2017. Den handler om hvordan moderne valgkamper gjennomføres, og gir gode tips til hva man bør gjøre og ikke gjøre. Skirbekk gir gode eksempler som man kjenner seg godt igjen i og balanserer godt mellom høyresiden og venstresiden. Om du ikke allerede har lest den, er dette en bok du bør sette øverst på listen!

Daniel Kahneman: “Tenke fort og langsomt”
Dette er en utrolig velskrevet og spennende bok om adferdspsykologi av nobelprisvinneren i økonomi i 2002, Daniel Kahneman. Den forklarer hvordan vi ender med å ta irrasjonelle beslutninger, og hvordan vi kan motvirke det. Teoriene til Kahneman og Nassim Taleb (Black Swan) har vært grunnlaget for nudge-tenkningen som har blitt adoptert av blant andre Obama og Cameron, og Gunnhild Stordalen her hjemme. Tenkningen går ut på bedre legge til rette for gode beslutninger, slik at det blir lettest å velge det rette.

Erling Laugsand, leder Senterungdommen:

Paul Collier: “Wars, Guns and Votes: Democracy in Dangerous Places”
Oxford-professor Paul Collier kommer i denne boken med nye, kreative, radikale og provoserende forslag til løsninger for hvordan man kan fremme demokrati i voldelige og korrupte samfunn. Boken inneholder analyser og mye empirisk forskning som søker å avdekke hvilke faktorer som faktisk spiller inn på demokrati og styresett, og det er interessant å se hvordan disse ikke alltid samvirker slik vi tror. Både analysene og ideene er interessant påfyll for enhver som er interessert i utviklingspolitikk.

Christian Anton Smedshaug: “Gjeld – hvordan Vesten lurte seg selv”

gjeld-forside-266x400Finanskrisen som begynte i 2007 ble utløst av råtten boliggjeld i USA og et finanssystem frigjort fra regulering og kontroll. Smedshaug forklarer bakgrunnen for at verden havnet i det gjeldsfinansierte økonomiske uføret og hvordan den private gjeldskrisen ble til en offentlig gjeldskrise som verden er langt fra ferdig med. Med tanke på finanskrisen og hvordan EU fortsatt kjemper for å løse gjeldskrisen i Hellas, gir denne boka et interessant innblikk i hvordan gjeld fungerer. Smedshaug kommer med klare advarsler om at vi fortsatt befinner oss i et gjeldsdrevet pyramidespill og kommer med forslag til hvordan vi bør handle framover for å unngå nye og verre kriser.

Asle Toje: “Jernburet – Liberalismens krise”
Toje leverer en reiseskildring gjennom et Europa i sosial og politisk krise, der den liberale internasjonalismen har vist at den ikke leverer de løsningene og svarene “vanlige” folk ønsker. De flokker derfor i stedet til protestpartier og populistiske bevegelser på de ytre fløyene, noe vi senest har sett med Front Nationals suksess i det franske lokalvalget nå nettopp. Europa strever med spørsmål om avindustrialisering, arbeidsledighet, identitet og innvandring. Jernburet kommer ikke med svarene, men reiser tankevekkende spørsmål om blant annet folkestyret og nasjonalstaten som gir grunnlag for diskusjon og ettertanke.

Anna Serafima S. Kvam, talsperson Grønn Ungdom:

Elizabeth Kolbert: “Den sjette utryddelsen”
Denne boka er til for å leses med politiske og naturvitenskapelige briller. “Den sjette utryddelsen” handler om artenes historie, i et geologisk tidsperspektiv, og hva som er i ferd med å skje med biomangfoldet vårt. Boka er ført i pennen av en svært dyktig journalist som har tilbrakt uttallige timer ute i felten. Resultatet er en bok med medrivende skildringer og godt språk, som formidler en tung og trå tematikk; hva den menneskelige tidsalder gjør med livet på planeten.

podemos

Lotta Elstad: “Den spanske sensasjonen Podemos”
En bitteliten (i fysisk forstand), men likevel innholdsrik fortelling om den fremadstormende ferden til det spanske partiet Podemos. Det er fascinerende å lese om hvordan et par nøkkelpersoner greide å kanalisere frustrasjon i befolkningen inn i et politisk prosjekt som eksploderte i løpet av veldig kort tid. Elstad forteller rett og slett om hvordan i all verden det er mulig å hoppe fra null til toppen av meningsmålingene, i en fart som får mitt eget parti, De Grønne, til å virke som en skikkelig sinke. En bok om venstreside, men ikke nødvendigvis bare for venstresidelesere.

Åsne Seierstad: “En av oss”
Denne boka setter seg fast. Jeg velger å anbefale den til de som allerede har lest den, og de som ikke har gjort det enda. For denne trenger man å bruke litt tid på. Det er vondt å lese den, og samtidig er det viktig. For den er et særlig relevant bidrag, av mange, som vil sørge for at 22. juli og forbrytelsen som rystet Norge den dagen, ikke glemmes. Seierstad forteller om, viser fram og visualiserer forbrytelsesdagen, gjerningsmannen og noen av ofrene hans på svært gripende måte. Å forstå hvorfor eller hvordan 22. juli kunne ramme oss, vil vi nok aldri helt kunne greie. Men vi kan lære om menneskesinnet og vi kan la være å glemme hvor skjørt livet kan være. Det hjelper denne boka til med.

Linn-Elise Øhn Mehlen, leder Rød Ungdom

Naomi Klein: “Dette forandrer alt”
Etter klimatoppmøtet i Paris og den nye internasjonale klimaavtalen, er denne boka blitt enda mer aktuell. Popradikaleren Naomi Klein viser hvordan kapitalismen står i veien for en bærekraftig løsning på klimakrisa. Hun forklarer på en lettfattelig måte hvorfor «det grønne skiftet» ikke lar seg kombinere med markedets krav om evig og ukontrollert vekst. Dystre diagnoser til tross, Kleins bok rommer optimisme og framtidshåp.

Linn Herning Velferdsprofitørene

Linn Herning: “Velferdsprofitørene”
De er smarte forretningsfolk som gjør offentlig finansierte velferdsordninger til private pengemaskiner. De kutter i de ansattes lønns- og arbeidsvilkår, de flytter overskuddet til skatteparadiser, de manipulerer den offentlige debatten. Linn Herning har skrevet årets kanskje viktigste bok om velferdsprofitørene. Alle med antydning til engasjement for velferdsstaten bør lese denne boka.

Sverre Knudsen: “Sverre Knudsen, 1979”
Knallsterkt om pønk, poesi, psykiatri og politikk. Sverre Knudsen er best kjent som musiker i rockebandet The Aller Værste, og her leverer han et litterært forsvar for det gamle utrykket «hvis jeg ikke får danse, er det ikke min revolusjon.» En av de beste oppvekstskildringene på lenge. Også er det et pluss med en mannlig raddis som er opptatt av mote.

Atle Simonsen, leder FpU:

Ayn Rand: “Anthem” (Høysang)
Bokens handling tar plass i en framtid hvor man har forlatt teknologi og lever i et kollektivistisk samfunn, i denne framtiden er begrepet ”jeg” forsvunnet. Boken skildrer Equality 7-2521 sin reoppdagelse av “jeg-et”. En av de mindre kjente bøkene til Ayn Rand. Jeg leste den første gang som en del av pensum da jeg som 16-åring gikk på skole i USA. Den vekket min interesse for politisk filosofi, og først da jeg kom hjem fant jeg ut at å lese Ayn Rand var ”obligatorisk” for ekte liberalister.

Stephen D. Levitt og Stephen J. Dubner: “Freakonomics”
FreakonomicsEn økonom og en journalist bruker økonomisk teori til å svare på spørsmål som: Hvorfor dopselgere fremdeles bor hjemme hos mødrene sine, hva som er mest farlig av pistoler og svømmebasseng og hvordan navnet du gir et barn avgjør fremtiden deres. En bok som får deg til å le, gruble og riste på hodet. Boken er grunnen til at jeg fikk interesse for og begynte å studere økonomi.

Milton Friedman: “Free to Choose”
Nobelprisvinner i økonomi Milton Friedman gir i denne boken et forsvar for fri markedskapitalisme, valgfrihet og kritikk av offentlig pengebruk. En bok alle på høyre- og venstresiden burde lese. Spesielt i en tid hvor røde og blå politikere ikke evner å slutte med sløsing av skattepengene våre.

Tord Hustveit, leder Unge Venstre:

Francis Fukuyama: “Political order and political decay”
Fukuyama maler med bred pensel, men klarer å gi en god beskrivelse av noen av de sammensatte grunnene til at noen land er rike og andre ikke. Samtidig som han viser enkelte faretegn ved vårt samfunn.

Johann Hari: “Chasing the Scream”

chasingForteller historien om krigen mot narkotika på en annen måte enn det vi vanligvis møter gjennom å følge en rekke enkelthistorier. Kan til tider bli litt gi inntrykk av å være litt ensidig, men så lenge du ikke går inn med en forventing om at det skal være en fagbok, er det en god leseopplevelse.

Olav H. Hauge: “Dagbok 1924-1994. I utval”
En reise gjennom verdenslitteratur ispedd litt fruktdyrking og hverdagshendelser. Verden sett gjennom øynene til Olav H. Hauge er fascinerende og gir et annet perspektiv. Ikke en politisk bok, men verdt å lese.