Quiz: Fellesforbundet-spesial

Hvor godt kjenner du Norges største fagforbund i privat sektor?

  1. Fellesforbundet starter sitt 9. ordinære landsmøte denne helgen, hva heter forbundets leder?
  2. Fellesforbundet ble opprettet i 1988 etter en sammenslåing av ulike forbund – nevn ett av dem.
  3. Hvor mange medlemmer har Fellesforbundet?
  4. Hvilket fagforbund er større enn Fellesforbundet i LO?
  5. Hva heter Fellesforbundets medlemsblad?
  6. Forbundet som ble en del av Fellesforbundet i 2006, regnes for å være Norges og Nordens første fagforbund, dannet i 1882 – hva het det?
  7. Peggy Hessen Følsviks forgjenger som LO-leder kom fra Fellesforbundet, hva het han?
  8. Forbundet som skjuler seg bak forkortelsen HRAF ble opprettet i 1931 og ble del av Fellesforbundet i 2007, hva het det forbundet?
  9. Hva heter mannen som var Fellesforbundets leder fra 1991 til 2007?
  10. NTF ble stiftet i 1896 og hadde rundt 20 000 medlemmer da det ble slått sammen med Fellesforbundet i 2019, hvilket forbundet skjuler seg bak forkortelsen?

Fasiten finner du her.