Quiz: Norsk langrenn, Folkets hus og masseoppsigelse

Hvor mange greier du?

  1. Hvor i Viken fylke ligger Norges eldste Folkets hus?
  2. Fra 1. januar innføres det nye regler som vil gjøre det forbudt å leie ut arbeidskraft fra bemanningsbyråer som ikke er godkjent av Arbeidstilsynet, hva heter arbeidsministeren som la fram forslaget?
  3. Hva heter Fellesforbundets magasin?
  4. Etter sterke signaler fra regjeringen denne uka har styret for verftet Kimek valgt å utsette masseoppsigelsen av 85 ansatte. I hvilken by ligger denne hjørnesteinsbedriften?
  5. Den europeiske fagbevegelsen ETUC (European Trade Union Confederation) kan feire 50-årsjubileum denne våren, hvor ligger hovedkontoret?
  6. Satt Arbeiderpartiets legendariske partisekretær fra 1945 til 1969, Haakon Lie, noen gang på Stortinget?
  7. Ledelsen i Utdanningsforbundet har nylig varslet at de ikke tar gjenvalg på landsmøtet til høsten, hva heter dagens leder av forbundet?
  8. Hva het fagbladet LO-aktuelt før det skiftet navn?
  9. Etter 20 år vil ikke lenger Norengros sponse norsk langrenn, men i stedet en annen sport – hvilken?
  10. Hvilket parti ble stiftet først av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Venstre?

Fasiten finner du her.