Quiz: Tabupris, Leninpris og en nedlagt folkehøgskole

Hvor mange klarer du?

  1. På grunn av redusert kjøpekraft og høye byggekostnader må denne norske byggevarekjeden kutte 60 årsverk og legge ned varehus, hva heter kjeden?
  2. Marta Breen og Jenny Jordal har nettopp utgitt en bok om kvinnesaksforkjemper Aasta Hansteen, hva utdannet hun seg til som en av de aller første kvinnene i Norge?
  3. Arbeiderbevegelsens folkehøyskole, som eies av LO, ble nylig vedtatt lagt ned etter for dårlige søkertall. Hvor ligger skolen?
  4. Hva slags utdannelse har den bokaktuelle SV-politikeren Marianne Borgen?
  5. Silje Falmår har fått Tabuprisen etter å ha fortalt om mobbing og trakassering under førstegangstjenesten i Forsvaret, hvilket råd deler ut prisen?
  6. Visegruppa På stengrunn, som fikk LOs kulturpris tidligere i år, kan feire hvilket jubileum i 2023?
  7. Hvilken stilling hadde Høyres ordførerkandidat i Oslo, Anne Lindboe, fra 2012 til 2018?
  8. Hvilke tre AUF-ledere gjennom historien har også vært statsministre?
  9. Hvilken norsk forfatter er i år blitt tildelt den kontroversielle svenske Leninprisen?
  10. Hvis du jobber som reseptar, hvor jobber du da?

(Svarene finner du her!)