FOTO: Rawpixel/Unsplash

Podcast: Hva betyr regjeringsplattformen for rettssikkerheten?

Vi går gjennom justisdelen av den nye regjeringsplattformen sammen med Merete Smith, generalsekretær i Advokatforeningen, og Ida Tønnessen, leder i Jussbuss.

Generalsekretær i Advokatforeningen, Merete Smith, er bekymret for rettssikkerheten til innbyggerne. Hun peker særlig på at domstolene ikke har en finansiering som står i stil med resten justissektoren, for eksempel Politiet.

– Hvis politiet fungerer, og det ønsker vi jo, så vil det forebygge kriminalitet. Men det betyr jo også at flere forbrytere blir tatt, at det blir flere saker i domstolene, og køen øker i domstolene. Det er ikke bra, sier Smith.

Ida Tønnessen og Merethe Smith. FOTO: Marita Holmeset/Monica Kvaale

Hun er også kritisk til regjeringsplattformens punkt om siling av ankesaker, som vil kunne føre til at færre får anket saken videre.

– For mange er det viktig å ikke bare ha en tingrettsbehandling, men kunne anke den videre til lagmannsretten. Det er ikke den riktige enden å starte for å effektivisere domstolene, mener hun.

Ida Tønnessen i Jussbuss er kritisk til at plattformen ikke har en tydelig satsning på gratis offentlig rettshjelp for de som ikke har råd til advokat.

– Det er kjipt at man peker på frivillige organisasjoner med studenter, som Jussbuss, og på å styrke dem, heller enn å ha ambisiøse offentlige ordninger for de som trenger rettshjelp, sier Tønnessen.

– I en del type saker har man rett på advokatbistand, og det er en ordning som har krympet de siste årene. Unge uføre som før ville fått hjelp, får ikke det i dag, peker hun på.

På den annen side er Tønnessen er fornøyd med punktet om satsning på innhold i soning i plattformen.

– Det har vært en utvikling med kutt over tid i innhold i fengsel. Vi som samfunn tjener hvis folk kommer rehabilitert ut av fengsel, sier Tønnessen.

Smith trekker fram det som står om å gjennomgå bruk av varetekt og utrede bruk av alternative tvangsmidler.

– Det er veldig bra at man tenker på å gjøre dette på en annen måte. En stadig større andel av de innsatte sitter på varetekt. Det er bekymringsfullt, sier Smith.

Lytt til episoden under eller i din podcast-spiller.

Ukens anbefalinger:

Lansering av boken Innleid og underbetalt

Podcasten Rørslas episode om Aleris-saken

nyhetsbrevet