FOTO: Fra omslaget til romanen Hvit krysantemum/Gyldendal

Japan har beklaget

Japan har anerkjent at saken vedrørende «comfort women» er et problem som smerter mange kvinners ære og verdighet dypt.

Tilsvar til «De mektige misbruker fortsatt dem med mindre makt» av Madeleine Schultz, 28. juni 2018.

Japan har hatt et vedvarende fast blikk mot historien etter andre verdenskrig. Japan har gjentatte ganger gitt klart uttrykk for beklagelse og anger for sine handlinger under krigen.

Japan har også anerkjent at saken vedrørende «comfort women» er et problem som smerter mange kvinners ære og verdighet dypt. Japans regjering har uttrykt dyptfølt anger og beklagelse, blant annet gjennom uttalelse fra regjeringens sjefskabinettsekretær i 1993, og i brev fra statsministeren.

Gjennom dette fondet har Japan gitt «forsoningspenger» fra det japanske folk.

Vår besluttsomhet er også uttrykt i uttalelsen fra statminister Shinzo Abe på 70-årsmarkeringen for den andre verdenskrigs slutt 14. august 2015, som lyder «vi må aldri glemme at det var kvinner bak frontlinjene hvis ære og verdighet ble alvorlig skadet,» og «vi vil innprente fortiden, hvor mange kvinners verdighet og ære ble alvorlig skadet under kriger i det 20. århundret, i våre hjerter. For det 21. århundre, vil Japan lede verden i arbeidet med å skape en æra hvor kvinners menneskerettigheter ikke krenkes.»

Japanske myndigheter har gjort en oppriktig tilnærming til «comfort women»-saken, basert på følelse av anger og beklagelse. Når det gjelder eiendoms- og erstatningskravssaker mellom Japan og Republikken Korea vedrørende forhold før og under andre verdenskrig, er dette allerede juridisk avklart gjennom «Agreement on the Settlement of Problem Concerning Property and Claims and on Economic Cooperation Between Japan and the Republic of Korea» av 1965.

Faksimile fra Agenda Magasin. Et intervju med forfatteren Mary Lynn Bracht.

Selv om denne avtalen eksisterer, etablerte Japan også «Asian Women’s Fund» i 1995 på et humanitært grunnlag. Gjennom dette fondet har Japan gitt «forsoningspenger» fra det japanske folk, sammen med et brev fra Japans statsminister som uttrykker beklagelse og anger, til tidligere «comfort women» fra Republikken Korea og andre land.

Japans regjering har også, med den største oppriktighet, holdt alle andre løfter etter avtalen.

Selv om «comfort women»-saken har vært en vanskelig sak for diplomatiet mellom Japan og Republikken Korea, kom våre to lands regjeringer frem til en avtale i desember 2015, etter store diplomatiske anstrengelser. Avtalen erklærer at denne saken er «endelig og ugjenkallelig» løst, noe som ble kunngjort av respektive utenriksministre under en felles pressekonferanse.

I denne avtalen anerkjenner Japan at (1) «Comfort women»-saken, som involverte japanske militære myndigheter på den tid, var en alvorlig fornærmelse mot et stort antall kvinners ære og verdighet, og Japans regjering er smertelig klar over ansvaret i dette perspektiv; (2) Statsminister Abe, som Japans statsminister, uttrykker igjen sin ektefølte anger og beklagelse overfor alle «comfort women»; (3) Republikken Koreas regjering etablerer et fond med formål om å tilby støtte til tidligere «comfort women», og dette fondet tilføres midler fra Japans myndigheter.

Gjennom samarbeid mellom regjeringene i Japan og Republikken Korea, skal fondet utføre prosjekter som gjenreiser ære og verdighet, og som heler psykologiske skader for alle «comfort women».

Som en konsekvens av avtalen betalte Japans regjering 1 milliard yen til fondet «Reconciliation and Healing Foundation» som ble grunnlagt av Republikken Koreas regjering i 2016. Japans regjering har også, med den største oppriktighet, holdt alle andre løfter etter avtalen. Mer enn 70 % av alle tidligere «comfort women» som var i live da avtalen ble inngått, har anerkjent avtalen gjennom å godta tilbudet fra fondet, og motta medisinsk støtte eller omsorgshjelp.