FOTO: skjermdump nrk.no

Å glede seg over andres ulykke er sjofelt

En slik holdning er rett og slett ondskapsfull. At man serverer denne gleden til offentligheten med kake på Stortinget via NRK, mens man insisterer på å tilhøre en religion og et samfunn hvor verdiene er basert på medmenneskelighet, vitner om at sjofelheten bunner i dumhet.

Perfiditeten til enkelte i FrP – som til og med soler seg i glansen av et kristent kors, noe som vel skulle bety noe slikt som å elske sine fiender – som feirer med kake at Mulla Krekar er sendt ut av landet, er grov. Å kalle dette en gledens dag og et lyspunkt i en tung korona-tid, er ekkelt.

Å kalle dette en gledens dag og et lyspunkt i en tung korona-tid, er ekkelt.

En slik holdning er rett og slett ondskapsfull. Å glede seg over andres ulykke er sjofelt. At man også serverer denne gleden til offentligheten med kake på Stortinget, via NRK, mens man insisterer på å tilhøre en religion og et samfunn hvor verdiene er basert på medmenneskelighet, vitner om at sjofelheten bunner i dumhet. Her handler dumheten om selvforskyldt uvitenhet, både om kristendommens innhold og hva som er grunnleggende norske verdier. Det er mange i FrP som åpenbart står svært langt fra disse verdiene.

Man kan mene hva man vil om Mulla Krekar, og også mene at han bør til Italia for å svare for seg der.

Man kan mene hva man vil om Mulla Krekar, og også mene at han bør til Italia for å svare for seg der. Det er et urimelig standpunkt etter min mening, gitt beviser og så videre, men det er like fullt et standpunkt som forsøksvis kan begrunnes saklig og formelt. Slik justisminister Mæland gjorde. Det er noe ganske annet enn å feire utsendelsen av en mann som er i risikogruppen for sykdom til et korona-utsatt land og fengsel. Og likevel er det grovt at den norske stat har valgt å gjøre nettopp det. Her hadde det vært fullt mulig å avvente situasjonen i Italia, nettopp fordi hele Europa befinner seg i en unntakssituasjon.

Det er like fullt et standpunkt som forsøksvis kan begrunnes saklig og formelt. Slik justisminister Mæland gjorde.

 

Mulla Krekar har blitt et symbol for alt for mange på alt man ikke liker når det gjelder innvandring, islam, flyktninger og asylsøkere. Regjeringens hastverk viser at dette ikke bare gjelder for FrP. At advokat Meling tar hardt i, og kaller det en skammens dag for Norge at hans klient er sendt ut av landet, hører delvis med til hans jobb, men jommen har han rett i at ganske mange bør skamme seg.

Mulla Krekar har blitt et symbol for alt for mange på alt man ikke liker når det gjelder innvandring, islam, flyktninger og asylsøkere.

Det er mange som bør i seg selv nå når uttransporteringen er fullbyrdet, men dette gjør ikke FrP-ernes feiring mindre usmakelig og sjofel.

Feiringen er også en utilbørlig innblanding fra stortingspolitikere i en pågående rettsprosess, om enn en prosess som nå skal fortsett i et annet land. Her krenkes maktfordelingsprinsippet på provoserende vis. Ekstra ille er det at det er to tidligere justisministere som feirer. Deres totale mangel på rolleforståelse er også en illustrasjon på den dumheten som ligger bak deres smakløse feiring.

Ekstra ille er det at det er to tidligere justisministere som feirer.

Det er trist, men ikke overraskende, at dumskap blir til populistisk politikk. Sjofelt er det uansett.