FOTO: Audun Braastad / NTB scanpix

Ap vingler fra sak til sak

AUF kommer med feilslått kritikk av Unge Høyre og deres moderparti vingler fra sak til sak.

I Agenda Magasin 20. september, under tittelen “Vi svartmaler ikke”, argumenterer Agnes Nærland Viljugrein og Ina Libak fra AUF med at regjeringens økonomiske politikk er feilslått på grunn av det skapes færre arbeidsplasser under dagens regjering enn under den rødgrønne. AUF sitt resonnement faller på sin egen urimelighet.

Etter Høyre kom i regjeringen har oljeprisen blitt halvert, investeringene i økonomien falt og økonomien er i dag i en lavkonjunktur. Tror AUF at regjeringen har skylden for fall i oljeprisen?

Nylig la Cappelen-utvalget frem sin rapport som konkluderer med at regjeringens politikk har vært godt tilpasset den økonomiske situasjonen og dempet nedgangen i økonomien. Cappelen-utvalget føyer seg i rekken av SSB, IMF, Norges Bank og økonomer fra Danske Bank, Samfunnsøkonomisk analyse og Swedbank, som mener regjeringen har ført en fornuftig økonomisk politikk.

Velgerne fortjener at AUFs moderparti avklarer hva de mener om skatt.

Til kontrast var Jonas Gahr Støre i debatt med Siv Jensen på Politisk Kvarter ikke i stand til å nevne en eneste økonom som støtter Arbeiderpartiets kritikk av regjeringen. Mener Arbeiderpartiet det er feil å bruke mye penger i krisetider for å stimulere økonomien, eller er Arbeiderpartiet uenig for uenighetens skyld?

Representantene fra AUF beskylder også Høyre for å ha “skattekutt til de rikeste” som sin viktigste sak. Dette er feil. Høyres viktigste sak er like muligheter for alle. Derfor har regjeringen gjennomført en historisk satsing på etter- og videreutdanning av lærere, bevilget penger til tusen nye tiltaksplasser for funksjonshemmede og gjort det lettere for unge å komme inn i arbeidslivet via midlertidige ansettelser.

nyhetsbrevet

De såkalte “skattekuttene til de rikeste” dreier seg om formueskatt. Formueskatt er en skatt på kapital bundet opp i bedrifter som må betales uansett om bedrifter går med underskudd eller overskudd. Det vil si at bedrifter i nedgangstider er nødt til å si opp ansatte for å få råd til å betale formueskatt til staten. Formueskatten oppleves derfor som en fotlenke for bedrifter rundt om i Norge.

I tillegg til å føre en næringsvennlig politikk har regjeringen fjernet usosiale skatter. En av dem er arveavgiften. For mange oppleves det som urettferdig å få en skatteregning på sitt barndomshjem etter et familiemedlems bortgang. Det er en ærlig sak at AUF vil reversere regjeringens skattelettelser, men velgerne fortjener også at AUFs moderparti avklarer hva de mener om skatt.

AUFs formodning om å debattere politiske forskjeller blir Unge Høyre gjerne med på, men AUF burde først feie for egen dør. I opposisjon har Arbeiderpartiet vinglet fra sak til sak.

Arbeiderpartiet og opposisjonen skylder velgerne å ta tydelige standpunkter.

De har vinglet fra å ta imot tusenvis av asylflyktninger til å ville føre en streng asylpolitikk. Arbeiderpartiet har gått fra å være for, mot og til slutt med på å innføre en fraværsgrense. Nylig uttalte Jonas Gahr Støre i Klassekampen at han var imot regjeringens kommunereform, men ønsker selv en kommunereform basert på frivillighet om han blir statsminister. Arbeiderpartiet dobbelkommuniserer, noe som er forvirrende for velgerne frem mot valget i 2017.

I 2017 skal velgerne avgjøre om regjering får fornyet tillit. De fortjener derfor tydelige alternativer på hva de velger. Her er Høyre en garantist for ansvarlig og rettferdig økonomisk politikk. Arbeiderpartiet og opposisjonen skylder velgerne å ta tydelige standpunkter og stå fast på sine politiske meninger. Unge Høyre ser frem til snakke med velgerne om våre ideer og de politiske forskjellene med AUF, så snart vi får vite hva disse forskjellene er.

nyhetsbrevet