FOTO: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Vi svartmaler ikke

Hvis Unge Høyre skal fortsette å rope svartmaling ved den minste antydning til kritikk av deres politiske løsninger, kommer 2017 til å bli en kjedelig valgkamp.

Den siste tiden har Unge Høyre flere ganger vært ute og kritisert AUF for å svartmale politikken regjeringen fører, blant annet i Aftenposten 8. september. Hvis Unge Høyre skal fortsette å rope svartmaling ved den minste antydning til kritikk av deres politiske løsninger, kommer nok 2017 til å bli en kjedelig valgkamp. Men mer alvorlig blir det også en valgkamp uten ordentlige diskusjoner om ulike politiske løsninger og mål. Det er ingen tjent med, minst av alt velgerne.

Den blå-blå regjeringen er regjeringen som skylder på opposisjonen når velgerne svikter i å forstå deres egen fortreffelighet. Siv Jensen var for eksempel ute etter statsbudsjettet i 2014 og sa at nedgangen i Fremskrittspartiets oppslutning på meningsmålingene skyldtes opposisjonens svartmaling om sakene i statsbudsjettet. Det var altså opposisjonen som hadde brukt så stygge ord om budsjettet deres at folk lot seg lure. Vår erfaring er at folk stort sett er mer opptatt av konsekvensene av politikken som blir ført, enn av hvilke ord opposisjonen bruker.

Fordi vi ønsker en annen retning for Norge enn den vi ser nå.

Det er på tide at Unge Høyre forstår at vi i AUF ikke engasjerer oss i politikk for å gjøre det fint å være Høyre-politiker. Vi er med fordi vi vil gjennomføre politikk vi mener gjør Norge bedre. Mer rettferdig. Tryggere. Mer likestilt og med mindre forskjeller mellom mennesker. Fordi vi ønsker en annen retning for Norge enn den vi ser nå.

Og vi kan forstå at det er lettere for Unge Høyre å påstå at vi svartmaler, enn å ta debatten om politikken Høyre og Frp-regjeringen fører, for da blir de kanskje nødt til å innse at noe av det de gjør ikke fungerer.

nyhetsbrevet

At Arbeiderpartiet skapte 358 400 nye arbeidsplasser sist vi satt i regjering og Høyre og Frp-regjeringa kun 24 700, er ikke en svartmaling av Høyres politikk. Det er svart på hvitt et resultat av hvilke politiske prioriteringer Høyre har gjort i sin regjeringsperiode. Resultatet er en rekordhøy arbeidsledighet der folk må sette livene sine på vent. De som nå står uten arbeid fortjener en ordentlig debatt mellom partiene om hva vi skal gjøre for å få folk i jobb.

Når Unge Høyre kaller det svartmaling at vi peker på objektive resultater av Høyre og Frp-regjeringas politikk, kaller man i bunn og grunn resultatene til sin egen regjering dårlige. Det er ikke vi som svartmaler, det er regjeringen som har svartmalt seg selv. Å sitte i regjering handler om å tåle å ta ansvar, ikke skylde på andre når resultatene svikter.

For oss kommer arbeid til alle alltid til å være viktigere enn å gi skattekutt til de aller rikeste, og vi mener Norge fortjener en regjering som har det som sin viktigste sak. For folk i Norge er konsekvensene av politikken partier fører det viktigste. Unge Høyre må snart bli med på å diskutere konsekvensene av politikken sin.

Å sitte i posisjon handler om å måtte tåle debatt og uenighet om det man gjennomfører.

Derfor har vi en oppfordring til Unge Høyre før valgkampen begynner. Den offentlige debatten er tjent med ordentlige diskusjoner om forskjeller mellom de politiske partiene, ikke en høyreside som svarer med at all kritikk er svartmaling. Å sitte i posisjon handler om å måtte tåle debatt og uenighet om det man gjennomfører. Ved å kalle politisk debatt for svartmaling, prøver høyresida å tegne et bilde av at all kritikk er ubegrunnet og at det ikke er så store forskjeller mellom partiene. Men det er en stor forskjell på hvem som styrer.

Vi kommer aldri til å sitte stille mens Unge Høyre foreslår å kutte i sykelønna for å finansiere velferdsstaten, slik at syke arbeidsfolk må ta regninga for skattefesten til Norges rikeste. Vi kommer ikke til å slutte å si imot når regjeringa kutter i pappapermen slik at færre fedre enn før er hjemme med ungene sine. Vi kommer til å fortsette å si ifra når regjeringas penger til skolehelsetjenesten ikke går til formålet, fordi det handler om elever som ikke får den hjelpen hos helsesøster de skal ha. Fordi det handler om forskjeller.

Vi håper Unge Høyre tar oppfordringen vår og bidrar til en valgkamp med gode debatter om forskjeller mellom partiene. Og skulle de fortsette med å rope svartmaling hver gang vi tar opp arbeidsledighet, fedrekvote, helsesøster og sykelønn, så kommer vi til å fortsette å påpeke forskjellene fordi det handler om hva slags Norge vi ønsker oss. Og det er for viktig til å ikke snakke om.

nyhetsbrevet