FOTO: Alex Kotliarskyi/Unsplash

Den nye arbeiderklassen

Noen vil bestandig sitte nederst ved bordet. Derfor blir sosialdemokratiet aldri ferdig med sin fremste oppgave.

Norge har endret seg vesentlig de siste tiårene. Middelklassen har vokst, og der industrien tidligere sysselsatte mange har andre typer næringer kommet til. Samtidig er vi blitt et flerkulturelt samfunn med nye impulser og ikke minst nye mennesker.

Alt dette har styrket det norske samfunnet. Samtidig har det skapt rom for refleksjon. Hvem er egentlig arbeideren i dag?

Definisjoner og språklige bilder av den tradisjonelle arbeiderbevegelsen er ikke like gjenkjennelige for dagens arbeidstakere. Mange identifiserer seg ikke med betegnelsen «arbeider» da den i dag favner for bredt og fort blir diffus.

nyhetsbrevet

Bildet er langt mer finkornet og sammensatt i dag enn det var tidligere. Ulike identiteter, særinteresser og betente enkeltsaker baner vei for nye politiske strømmer. Muligens er det her noe av kjernen i saken ligger.

Det hele handler om identitet. Eller mer presist, identiteter. For det blir stadig flere av dem, med stadig skarpere kanter rundt. Identiteten «arbeider» taper terreng mot andre i dette bildet.

Arbeiderbevegelsen gikk i sin tid til kamp for å bedre rettighetene til arbeiderne. De manet til sterkere fellesskap og tok sliternes parti. De som satt nederst ved bordet skulle løftes opp og frem. I stor grad har man lyktes, men nå står helt nye utfordringer for tur.

Norge må omstilles, og det byr på store endringer som griper inn i folks hverdag.

Norge står foran et veiskille. Naturen lider og markedsutsiktene til petroleumsbransjen er usikre. Industrien som historisk har dannet grunnlag for vår velferd vil i fremtiden bidra til det motsatte. Norge må omstilles, og det byr på store endringer som griper inn i folks hverdag.

Men selv om mye er i endring forblir enkelte ting uforanderlige. Noen vil bestandig sitte nederst ved bordet. Hvem dette er forandrer seg med tiden, men selve plassen står aldri tom. Derfor blir sosialdemokratiet aldri ferdig med sin fremste oppgave; å sikre rettferdighet og like rettigheter for alle gjennom å kjempe mot forskjeller.

Som samfunn må vi sørge for at avstanden mellom de som har mest og de som har minst ikke blir for stor. Det handler om tillit. Rettferdig fordeling av goder og byrder kommer ikke av seg selv. Den må jobbes frem etter sosialdemokratiske prinsipper.

Politikk tuftet på likhet, frihet og solidaritet vil være avgjørende for å havne på rett side av historien når Norges økonomi skal omstilles, naturen skal reddes og fellesskapet skal styrkes.

På samme måte som vi gang på gang får bevist at kvinnenes rettigheter fremdeles trenger en kampdag som 8. mars, trenger Norge sosialdemokratiet og arbeiderbevegelsen – nå mer enn noen gang.

Oslo Arbeiderparti har gjennom Oslo-modellen vist at det offentlige kan settes i front i kampen for et anstendig arbeidsliv. Det handler om å stille krav til markedet og ikke akseptere urett der noen tjener seg rike på bekostning av fellesskapet og velferdsstaten. Og det er nettopp fellesskapet som binder de mange identitetene sammen.

Arbeiderklassen er også de som står på utsiden av arbeidslivet.

Så, hvem er den nye arbeideren?

Den nye arbeideren er deg og meg, og alle andre rundt oss. Vårt fellesskap strekker seg over kulturer, sosial bakgrunn og personlige interesser.

Der vi før så for oss en mann i kjeledress kan vi nå også se en kvinne med kalkulator, en polsk håndverker, en mannlig sykepleier, en gründer eller en praktikant ved en ambassade.

Arbeiderklassen er også de som står på utsiden av arbeidslivet. For det handler ikke om vilje, men om evne og mulighet.

Likt for oss alle er at vi har behov for trygghet, likeverd og medlemskap i et større fellesskap. Og et solid fellesskap er aldri sterkere enn det svakeste ledd.

Til syvende og sist er vi alle arbeidere

Første steg er å velge politikere som kjenner sin besøkelsestid og trår til når det trengs.

Med Arbeiderpartiet ved roret i alle landets kommuner vil vi styrke sosialdemokratiet og ruste oss for tiden som kommer gjennom sterkere fellesskap.

For til syvende og sist er vi alle arbeidere. Det er oss det handler om.

Også publisert i Dagsavisens papirutgave, 30/8-19.

nyhetsbrevet