Maria Varteressian

Maria Varteressian (27 år) er statsviter med mastergrad fra NTNU.

Hun er medlem i Arbeiderpartiet og talsperson for ”Generasjon Y”-prosjektet i partiet.

Dette prosjektet tar sikte på å inkludere unge i alderen 25-35 år i utviklingen av ny politikk for å skape framtidas arbeidsplasser.