Paul Buvarp

Paul Buvarp (28 år) er statsviter med doktorgrad fra St. Andrews University i Skottland.

Han er medlem i Arbeiderpartiet og nestkoordinator i Generasjon Y-nettverket i Oslo Arbeiderparti.