Paul Buvarp

Paul Buvarp (28 år) er samfunnsviter med doktorgrad fra St. Andrews University i Skottland.

Han er medlem i Arbeiderpartiet og talsperson for ”Gerenrasjon Y”-prosjektet i partiet.

Dette prosjektet tar sikte på å inkludere unge i alderen 25-35 år i utviklingen av ny politikk for å skape framtidas arbeidsplasser.