FOTO: Bernt Sønvisen/Flickr cc

Dette må Ap bli tydeligere på

Nå er tiden inne for å slutte å snakke om at vi må bli mer tydelige, og heller diskutere hva vi skal bli tydeligere på, og hvordan.

Nå må Arbeiderpartiet bruke tiden fremover på å lage ny politikk som treffer enda bedre på hverdagen til folk og som viser en klar retning, det skylder vi de 800 947 som stemte på oss.

Arbeiderpartiet skal være et parti som er i takt med folk, og samtidig tør å vise vei i viktige saker for samfunnet, skal vi være et parti for folk kan vi ikke være systemforsvarere. Nå er tiden inne for å slutte å snakke om at vi må bli mer tydelige, og heller diskutere hva vi skal bli tydeligere på, og hvordan. Dette er våre innspill:

1. Nei til profitt i velferd. For Arbeiderpartiet må målet alltid være at skole, eldreomsorg, barnevern og andre velferdstjenester skal være for alle, og at de som driver skal ha folk som bruker tjenesten i fokus, ikke profitt.

For lenge har vi i stortinget diltet etter Frp og Høyre og laget politikk som er til forveksling lik en regjering med helt andre mål for skolen enn oss.

Det er sykepleiere, helsefagarbeidere og andre som er i tett kontakt med brukerne som skaper gode tjenester, ikke eiere av store selskaper som stadig finner nye måter å hente ut skattekroner på. Vi kan ikke lenger være uklare på et spørsmål som egentlig er så opplagt for oss.

2. Vi må løse klimakrisa. Det finnes mange former for klimapolitikk, men skal vi løse klimakrisa samtidig som vi skaper nye jobber og holder folk i jobb, må Arbeiderpartiet lage planen for det. Det har vi vært for uvillige til å gjøre hittil.

nyhetsbrevet

Vi må omstille næringslivet, la folk få vri kompetansen sin, legge om skattesystemet i favør av fornybar energi og slutte å åpne oljefelt som gjør det umulig å nå klimamålene og som det er usikkert om kommer til å være lønnsomme. Klimakrisa er den største krisen vi står overfor, og Arbeiderpartiet er de eneste som kan løse den på en måte som også holder folk i jobb.

I tillegg må vi gi klare svar i viktige miljøsaker. Ett eksempel hvor Arbeiderpartiet bomma i valgkampen var i spørsmålet om oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja. Når alle ordførerne i de berørte kommunene sier nei, fagfolk sier nei og flertallet i folket sier nei, må vi lytte til det og ta et standpunkt som er i takt med folk og som er tydelig på hva vi mener.

3. Vi må ha en skolepolitikk som ikke gjør barna og ungdommene syke og stressa, men som ser hele menneskene. I ideologiske spørsmål om skolen må vi stå i klar kontrast til Høyre og Frp som ønsker mer målstyring i skolen.

I for mange spørsmål har Arbeiderpartiet stått i spagaten heller enn å være klare på hva vi mener.

Elevene er for komplekse til å bli målt på enkle måter. Vi må ha en skolepolitikk som sørger for at alle elever blir sett. Hvor elevene blir trygge på at de har ressurser de kan bidra med og får muligheten til å være den beste versjonen av seg selv. For lenge har vi i stortinget diltet etter Frp og Høyre og laget politikk som er til forveksling lik en regjering med helt andre mål for skolen enn oss.

Det hjelper jo ikke at elevene får seksere i alle fag, når de bekymrer seg i hjel. Ungdatas undersøkelse viser at 42% føler at alt er et slit i løpet av sist uke. Nå må vi snart forstå at skoleelever bekymrer seg syke, det er for mye press i skolen.

Nå må vi komme oss tilbake til det vi er aller best til i Arbeiderpartiet. Skape god, offensiv politikk som folk i Norge vil ha. I for mange spørsmål har Arbeiderpartiet stått i spagaten heller enn å være klare på hva vi mener. Det kan vi snu nå, men da må vi begynne å tydeliggjøre politikken heller enn å snakke om at vi skal bli tydeligere.

nyhetsbrevet