erna solberg
FOTO: Hans Kristian Thorbjørnsen/Flickr cc

En klump av dårlig samvittighet?

Når Erna Solberg rykker ut i VG med empati og omsorg for dem som har minst, er det verdt å minne om hvilken politikk hun sto for da hun styrte, og står for som opposisjonsleder.

I VG 28. juni kunne Erna Solberg fortelle at hun kjenner «en klump i magen» når hun tenker på de økonomiske utfordringene mange nå står midt oppe i. Det tror jeg ikke hun er alene om – men ingen i Norge får en bedre hverdag av Erna Solbergs bekymringer, ei heller av politikken hun faktisk står for.

Det er mildt sagt ikke løsningen på utfordringene folk i Norge står overfor i dag.

Én ting er at Høyres alternative løsninger i den økonomiske politikken er ikke-eksisterende. Erna Solberg og hennes partifeller har vært ivrige kritikere av regjeringen siden den dagen de selv gikk ut av regjeringskontorene, og overgangen til opposisjon har ikke bare vært lett, men tilsynelatende velkommen.

Regjeringens svar på urolige tider, er å trygge velferden, stille opp for Ukraina og trygg økonomisk styring for at vi skal komme styrket ut på den andre siden. Jeg har ikke registrert at Erna Solberg er uenig i noe av dette.

Hva Erna Solberg tenker på når hun legger seg om kvelden, vet jeg heldigvis lite om.

En annen ting er hva Høyre faktisk foreslår når de skal gjøre sine egne prioriteringer. I fjor la partiet frem et alternativt budsjett som ville gitt økte barnehagepriser for titusenvis av familier, at dagpengemottakere mistet retten til feriepenger og ført til at syke mottakere av arbeidsavklaringspenger igjen ville blitt kastet ut i fattigdom og usikkerhet.

For et par uker siden kom også Solbergs alternativ til revidert nasjonalbudsjett. Der var resepten kutt i tannhelsetilbudet for de yngste voksne, kutt i velferdstilbudet ute i fylkene, og en beskjed om at folk på jobb for fellesskapet skal gjøre større oppgaver med mindre ressurser. Dette er jo helt i tråd med hva Solberg prioriterte da hun faktisk styrte:

Der ble de store pengene brukt på å gjøre livet lettere for noen av landets aller rikeste mennesker, mens regninga ble sendt til folk som hadde det tøft fra før. Det er mildt sagt ikke løsningen på utfordringene folk i Norge står overfor i dag.

Kanskje klumpen i magen er dårlig samvittighet for at de politiske løsningene ikke står i stil med de fine ordene?

Hva Erna Solberg tenker på når hun legger seg om kvelden, vet jeg heldigvis lite om. Men når hun rykker ut i VG med empati og omsorg for dem som har minst, er det verdt å minne om hvilken politikk hun sto for da hun styrte, og står for som opposisjonsleder.

Kanskje klumpen i magen er dårlig samvittighet for at de politiske løsningene ikke står i stil med de fine ordene? I så fall er resepten å gjøre noe med de politiske prioriteringene, ikke utspill og overskrifter i avisene.