Noreena Hertz

Økonom og forfatter

Noreena Hertz er en britisk økonom, journalist, forsker og forfatter. Bøkene hennes er oversatt til 22 språk. Hun har blant annet skrevet «Ensomhetens århundre: Hvordan finne sammen i en verden som splitter oss» (Res Publica 2020).