Jon-Ivar Nygård
FOTO: Stian Lysberg Solum / NTB

Et grønt og rødt svik SV ikke kan akseptere

Det er et klart svik fra Ap-Sp-regjeringen når den ferdig planlagte Ringeriksbanen nå legges på is.

Verden koker. I 2023 falt klimarekordene som dominobrikker. Den globale temperaturen var den høyeste siden målingene begynte. Det har vært enorme skogbranner og hetebølger, og mengden sjøis falt i fjor til det laveste nivået noen gang observert. Været blir varmere, villere og våtere, også i Norge.

Det var flom over alt og det gikk ras rundt alle elvebredder.

Når regjeringen presenterte forslag til Nasjonal Transportplan, kunne man forvente at med dette bakteppet så hadde de skjønt alvoret. Vi kunne forvente at regjeringen ville bygge landet slik at vi kutter utslipp og legger til rette for ny grønn industri.

Bergensbanens forkortelse med bygging av Ringeriksbanen, vil kutte togtiden mellom landets to største byer med én time, samtidig er det store planer for grønn industrivekst i Ringeriksdistriktet – forutsatt at Ringeriksbanen bygges. Med tanke på de surrealistiske augustdagene i fjor med ekstremværet «Hans», føles det derfor som et klart svik fra Ap-Sp-regjeringen når den ferdig planlagte Ringeriksbanen nå legges på is.

Ekstremværet «Hans» slo til med enorm kraft inn over Østlandet og spesielt Drammensvassdraget ble hardt rammet. Regnet stoppet aldri. Det var flom over alt og det gikk ras rundt alle elvebredder. Det er fortsatt synlige arr etter uværet rundt hele Hønefoss, og noen har enda ikke fått flyttet hjem. Oppbygningsarbeidet er startet og vil koste mye.

Men da er spørsmålet, har det skjedd en endring i SV om å vektlegge det grønne mindre?

«Hans» har vist at vi må omstille oss, raskt. Vi må ha en økonomisk utvikling i årene fremover som baserer seg på null utslipp – samtidig som det skapes jobber i nye industrier. Ringerike og Hallingdalen har lite oljeindustri, derimot er det store planer om ny grønn industri i regionen som regjeringen selv har sagt de vil ha mer av. For Ringeriksdistriktet er det nå helt essensielt at vi får opp en ny tro på fremtiden med flere industriarbeidsplasser.

Ringeriksdistriktet er et sted med store levekårsutfordringer og store forskjeller. Dette ble spesielt merkbart etter at papirfabrikken Follum ble lagt ned i 2012. Forskjellene mellom folk har økt. Antall uføretrygdede er langt flere enn andre sammenlignbare kommuner, det samme er utgiftene til sosialhjelp. Barnefattigdommen er høy, og ungdomsmiljøet er tøft.

De siste årene har det ikke manglet på lovnader fra politikerne. Vi har hatt en statsminister fra Høyre som skamløst spiste kaka som en bekreftelse på at Ringeriksbanen nå skulle bygges. Lederen i Arbeiderpartiet har lovet byggestart i 2021. Til og med stortingspresidenten sa det nå var slutt på løftebrudd og at han var en garantist for byggestart.

Bergensbanens forkortelse derimot er et nasjonalt prosjekt som vil få ned utslipp betraktelig.

Når disse løftene brutalt blir brutt gang etter gang, går det ut over grunnvollene til demokratiet. Et samfunn med store forskjeller, sammen med uoppfylte forventninger fra samfunnseliten om en vekst som aldri kommer, er farlig for tilliten til demokratiet.

Vi kan ikke akseptere at en samferdselsminister får lov til å leke med demokratiske prinsipper for å gi monopolpenger til sitt eget hjemsted. Råde-Fredrikstad prosjektet er ikke ferdig planlagt, det har problematiske grunnforhold knytta til kvikkleire, og man veit ikke helt hva sluttsummen vil bli. Det er også et prosjekt som gir nesten ingen klimagevinst, da toget heller bør gå direkte til Sarpsborg, og ikke via Fredrikstad. MDG går også kraftig mot dette prosjektet. Bergensbanens forkortelse derimot er et nasjonalt prosjekt som vil få ned utslipp betraktelig.

Bygging av Ringeriksbanen vil gjøre mer enn å kutte utslipp med 45 prosent på flyreiser mellom Oslo og Bergen. Det er planlagt store investeringer i nye grønne industriarbeidsplasser som vil være der den dagen oljen tar slutt. For SV er dette et prosjekt som vil koble det røde med det grønne i klimapolitikken.

Verken klima eller befolkningen på Ringerike eller Hallingdalen har ikke råd til å bli sviktet, enda en gang.

Men da er spørsmålet, har det skjedd en endring i SV om å vektlegge det grønne mindre? Natur og ungdom har gått hardt ut mot SV med påstander om at partiledelsen systematisk nedprioriterer klimapolitikken.

Nå som SV skal forhandle med regjeringen om Nasjonal transportplan de kommende ukene er dette sjansen partiledelsen har til å vise alle at påstandene om at SV nedprioriterer klima er feil. Vi kan nå vise alle at SV er det grønne klimapartiet som kutter utslipp, skaper jobber og bygger samfunn hvor det blir mindre forskjeller mellom folk med ny optimisme for et lokalmiljø som virkelig trenger det.

Verken klima eller befolkningen på Ringerike eller Hallingdalen har ikke råd til å bli sviktet, enda en gang.

Martin Kvalvik har skrevet dette innlegget som styremedlem i Ringerike SV.