FOTO: Heiko Junge / NTB

Frihandelsavtale med Kina: Pandoras eske

Norges forhandlinger om en bilateral frihandelsavtale med Kina er i sluttfasen. Oppfordringen til regjeringen er klar: Tre ut nå!

Men forhandlingene burde for lengst vært avbrutt. 2020 har gitt nye erfaringer om hvor lite Kina respekterer eksisterende avtaler. Mens norske myndigheter stirrer seg blinde på muligheten for kortsiktig gevinst, har verden rundt oss forandret seg.

Norges vei

Norge må stå fritt til å engasjere seg i det internasjonale arbeidet for menneskers grunnleggende rettigheter overalt i verden. Engasjementet blir særlig viktig når Norge trer inn i Sikkerhetsrådet. Vi kan ikke la press fra kinesiske myndigheter begrense dette arbeidet.

Vår utenrikspolitiske selvstendighet vil undergraves

Også uten en frihandelsavtale vil det være utfordrende å stå opp mot det kinesiske diktaturet. Men den bilaterale avtalen skal ha som mål å doble norsk eksport til Kina. Med en avtale som gir en slik eksportøkning, og med Kina i en overlegen maktposisjon, blir Norge mer sårbart for trusler. Vår utenrikspolitiske selvstendighet vil undergraves.

Debattmøte med næringsministeren

I september deltok næringsminister Iselin Nybø i en paneldebatt om frihandelsavtalen i regi av Norsk PEN. Begrunnelsen Nybø ga for at Norge bør inngå en avtale var generell: Handel knytter land sammen og gir en bedre utvikling for begge parter. En avtale kan gi forutsigbarhet, ordninger for tvisteløsning og styrking av rettigheter.

Kritikk mot kinesiske myndigheter er blitt den nye blasfemien

Kanskje dette er erfaringer fra eksisterende frihandelsavtaler. Men Kina er et land ulikt alle andre. Ledelsen i Beijing har ambisjoner om at Kina skal innta plassen som verdens ledende økonomiske supermakt. Samtidig forlanger det hårsåre diktaturet at all kritikk mot dets overgrep skal forstumme. Kritikk mot kinesiske myndigheter er blitt den nye blasfemien.

Tilfellet Australia

Australia inngikk en frihandelsavtale med Kina i 2015. Forutsigbarheten Nybø argumenterer for, er fraværende: Et initiativ fra Australia om en internasjonal undersøkelse av koronavirusets opprinnelse ble møtt med en straffetoll på 80 prosent på byggkorn.

Når noen tråkker på Beijings ømme tær er reaksjonen splitt-og-hersk taktikk, og en bilateral avtale er ingenting verdt

Kinesiske myndigheter har senere forsøkt å kneble Australias regjeringen med straff som ikke er direkte brudd på frihandelsavtalen: Først valgte Kina å stanse import av storfekjøtt fra fire av Australias største slakterier. I oktober beordret Beijing stans i kjøp av australsk bomull til spinnerier i Kina. Så lot kinesiske myndigheter et parti med hummer ligge og forderve på rullebanen på flyplassen i Shanghai. Samtidig ble tømmer fra Australia stengt ute fra Kina etter påstått funn av barkebiller. Og i de siste ukene har Australias vinindustri blitt sabotert. Når noen tråkker på Beijings ømme tær er reaksjonen splitt-og-hersk taktikk. En bilateral avtale er ingenting verdt.

Australia håper nå at landets deltakelse sammen med Kina i den nye multilaterale frihandelsavtalen Regional Comprehensive Economic Partnership vil få Kina til å vike fra den bilaterale gjengjeldelsespolitikken.

Nye handelsallianser?

Den tverrpolitiske enigheten i USA om Kina-politikken er mer offensiv enn i Europa. Men økende skepsis til deltakelse av kinesisk industri i 5G-utbygging bringer Europa nærmere USA. Samme effekt har reaksjonene mot Beijings overgrep såvel mot Hongkongs befolkning som i de redselsfulle interneringsleirene vest i Kina.

Da tysk UD gratulerte Biden etter valget ble det uttrykt et ønske om et fornyet transatlantisk samarbeid, med eksplisitt referanse til utfordringen fra Beijing. I en tale to uker etter valget sa Biden på sin side blant annet følgende om handelspolitikk: We need to be aligned with the other democracies so that we can set the rules of the road.

Vil regjeringen åpne Pandoras eske?

Om regjeringen legger fram en frihandelsavtale i Stortinget så er Pandoras eske åpnet: Mange næringslivsaktører med dype lommer kan komme til å hyre pr-byråenes påvirkere med sine velsmurte nettverk. Muligheten for kortsiktig gevinst fra økt eksport til Kina kan bli vanskelig å avvise når hjemfylkets næringsliv banker på døren. I et valgår kan Norges langsiktige interesser komme tapende ut, med en varig avhengighet fra krav om lydighet til diktaturet som resultat.

Hver statsråd og hvert parti i regjeringen bør nå ta ansvar og sette ned foten

Hver statsråd og hvert parti i regjeringen bør nå ta ansvar og sette ned foten. Norge bør i stedet bidra i arbeidet med multilaterale sammenslutninger. En effektiv og solidarisk vestlig handelsallianse har potensiale til å støtte opp under vår selvstendighet, en selvstendighet som vi nå kan være i ferd med å sette i spill.

I september valgte Canada å avbryte sine forhandlinger med Beijing om en frihandelsavtale. Dette mulighetsrommet finnes fortsatt for Norge. Bruk denne muligheten!