Hilde Nagell
FOTO: Kaja Bruskeland og Elen Sonja Klouman

Høyre, skru av den mobilen!

Mens digitaliseringen av skolen mangler helhetlig styring, kaster Høyre bort tiden med å krangle om hvem som skal bestemme over elevenes mobilbruk.

Ved inngangen til landsmøtet diskuterer Høyre endelig digitaliseringen av skolen. Dessverre er det nok en gang valgfrihet de henger seg opp i: Skal det være opp til den enkelte skoleleder og barna selv å velge om de vil bruke mobilen på skolen?

Når høyresiden styrer, er digitalisering noe som bare skjer

Jeg er mor til tre, og er vant til skoler som praktiserer et forbud. Mobiltelefonen skal ligge avskrudd i sekken. Ferdig med det. Jeg har aldri hørt om at det har vært noe stort problem med den regelen, verken for barna, lærerne, skolen eller oss foreldre. Jeg tror det er motsatt: avskrudd mobil i sekken gir barna våre mer frihet, ikke mindre. De får ro og tid til å konsentrere seg om det de skal gjøre på skolen: å lære. Uansett forbud eller ikke, løser dette ikke de virkelig alvorlige utfordringene.

Det er mye mer alvorlig er at skolen nå digitaliseres uten noen helhetlig plan. Frihet handler om hvem som har makten til å sette premissene og bestemme innholdet i digitaliseringen. Høyre har sluppet markedskreftene løs på skolen. Nå dominerer noen få internasjonale storselskaper fullstendig markedet for nettbrett og digitale læringsløsninger. Det er et inngrep i friheten når teknologi-giganter som Google, Apple og Microsoft får sette premissene og bestemme innholdet i digitaliseringen av norsk skole. I tillegg får de nærmest fri tilgang til verdifulle data om ungene våre.

Barn blir i svært ung alder kunder av teknologiselskaper med sterke kommersielle interesser

Datatilsynet har påpekt flere problematiske sider ved dette. Barn blir i svært ung alder kunder av teknologiselskaper med sterke kommersielle interesser. Foreldre og barn har ikke mulighet til å reservere seg dersom de ikke ønsker å ta i bruk den nye teknologien. Det er usikkert hvordan selskapene høster data, og om de bruker disse dataene til å lage profiler på barna som vil følge dem videre gjennom livet.

Regjeringen pøser ut titalls millioner til digitalisering av skolen. Når høyresiden styrer, er digitalisering noe som bare skjer.  Nettbrett, skole-eide PCer, og nye IKT-systemer for kontakt mellom skole og hjem blir innkjøpt med hurtigfart av interkommunale selskaper. Teknologi i skolen er i dag noe som bestilles og mottas som ferdiglaget hyllevare. Det er store forskjeller mellom skolene i hvordan man tilnærmer seg dette, og det lyttes i alt for liten grad til hva lærere og barna selv ønsker seg og har behov for. Uten en helhetlig plan er det som å sette en som både er blind og døv til å kjøre skolebussen.

Norske politikere og norsk skole kan og bør selv ta et mye større ansvar. Fortsatt skal de tekniske løsningene for en stor del kunne kjøpes i markedet. Men de må settes sammen og designes på en god og trygg måte slik at de passer til det særegne ved norsk skole og gir maks læringsutbytte for norske elever. Det er fullt mulig. Her er tre viktige skritt på veien:

  • Et kompetansesenter som hjelper offentlig sektor til å lage standarder for sikkerhet og personvern, og foretar testing. Her en standard som har vært utviklet for testing i USA, av amerikansk forbrukerorganisasjon: https://thedigitalstandard.org/

Er det for mye forlangt at vi skal gi barn et digitalt rom som ikke er gjennomkommersialisert?

  • Bedre avtaler og regulering: Nederlandske myndigheter har fremforhandlet egen avtale med Google når det gjelder bruk av Google-tjenester i offentlig sektor og i skolen. Sveits har laget en guide som skal beskytte barns personvern. I California har man utarbeidet  egne regler som skal beskytte barns privatsfære.
  • En ny digital infrastruktur for utdanning. Den danske teknologikommisjonen anbefaler å frigjøre digital undervisning fra teknologi-gigantene og styrke danske virksomheter som bygger på mål for utdanning og barns rettigheter. Digitalisering i skolen er helt avhengig av tett og godt samarbeid med teknologileverandørene. Men er det for mye forlangt at vi skal gi barn et digitalt rom som ikke er gjennomkommersialisert, og som ikke styres av selskaper som har som forretningsmodell at de profiterer på barns persondata?

Våre barn står midt i en digital revolusjon. Utgangspunktet må være best mulig kunnskap og læring- på skolen og barnas egne premisser. Det er dette de burde diskutere på Høyres landsmøte.