FOTO: Stortinget

Hussainis lettvintheter

I en tid der stadig flere opplever en strammere økonomi og frykter for fremtiden, bruker Arbeiderpartiets Mani Hussaini mer tid på å kritisere Høyre enn å fremme egne løsninger.

I et innlegg i Agenda Magasin angriper Hussaini Erna Solbergs uttalelse om at hun kjenner «en klump i magen» av å tenke på de økonomiske utfordringene mange nå står i, og mener dette kanskje er dårlig samvittighet for den politikken Høyre førte gjennom åtte år i regjering. Han mener det er verdt å minne om den politikken Høyre står for. Det gjør jeg gjerne.

Er virkelig feriepenger for at arbeidsledige kan ta seg fri fra å søke jobb riktig prioritering i den tiden vi lever i?

Da vil jeg minne om at det er fullt mulig å øke barnetrygden og innføre gratis kjernetid i barnehagen for lavinntektsfamilier, samtidig som man har en forutsigbar næringspolitikk som bidrar til verdiskaping og investeringer i Norge. Nå driver uforutsigbare skatteøkninger og innstramminger til en kapitalflukt fra Norge som vil skade ønskede investeringer og den verdiskapingen vi trenger for å finansiere velferdsstaten. Det er ikke nødvendigvis noen motsetning mellom skattelette og velferd. Verdier må skapes før de kan fordeles, men nå fordriver regjeringen verdiskaperne ut av landet.

I en tid der vi får flere eldre, færre i arbeidsfør alder og oljeinntektene flater ut, gjør regjeringen ingenting for å forberede Norge på den tiden vi skal inn i. Tvert imot brukes skattepenger på unødvendige reverseringer av nødvendige reformer, noe som vil svekke økonomien og vår evne til å finansiere velferd over tid.

Jeg vil minne om at sist Ap satt i regjering hadde de inntektene fra høyere formuesskatt, høyere selskapsskatt, arveavgift og rekordhøy oljepris. Samtidig økte helsekøene og det ble flere fattige barn. Det er ikke nødvendigvis slik at økt skatt gir økt velferd, bare spør familiene som sliter nå. Vi mangler arbeidskraft over hele landet. Er virkelig feriepenger for at arbeidsledige kan ta seg fri fra å søke jobb riktig prioritering i den tiden vi lever i?

Nå betaler vanlige folk prisen for regjeringens manglende prioriteringer og mange reverseringer.

Jeg vil også minne om at da regjeringen Støre la frem årets statsbudsjett, sa de at det var viktig med stram pengebruk for å hindre økt rente. Faktisk skrev regjeringen i pressemeldingen at «Å bruke mer penger nå vil skape nye problemer, fordi vi risikerer å bidra til at lønns- og prisveksten holder seg så høy at sentralbanken må øke renta mer og raskere enn nødvendig. Det er vanlige folk som må betale den høyeste prisen for det, med økte boligrenter, høyere priser og potensielt en økonomisk bråstopp som gjør at mange mister jobben.»

Jeg vil minne om at før sommeren makset likevel regjeringen ut handlingsregelen, slik at Norges Bank ikke fikk noe drahjelp for å dempe prisveksten og dermed fortsetter å øke renta. Nå betaler vanlige folk prisen for regjeringens manglende prioriteringer og mange reverseringer. Slik regjeringen Støre selv forutså. Det skal jeg minne om så ofte det trengs.