FOTO: Terje Pedersen/ANB

Ja til mere søndagsjobbing – av andre enn meg?

Vi får ikke flere arbeidsplasser av søndagsåpne butikker. Det vi får er flere som jobber søndag og færre som jobber mandag.

Flere i Norge jobber i dag turnuser som innebærer helgearbeid. Politikere og ansatte i tenketanker som Civita, er ikke blant disse. Heldigvis for Kristin Clemet.

Lastebilsjåfører, sykepleiere, pleieassistenter, miljøarbeidere, kokker og brannmenn er blant de som har ugunstige arbeidstider i dag.

Kristin Clemet vil gjerne at flere skal få det, skriver hun i Aftenposten. Ikke ansatte i tenketanker eller de som sitter på kontor da, men de som jobber i butikker bør helst jobbe søndager, synes hun.

Det bør være mulig for de fleste å få tilfredsstilt sine kjøpsbehov innenfor disse rammene.

Statistikk fra Danmark som tillater søndagsåpne butikker, viser ingen vekst i sysselsetting og ingen vekst i omsetning. Kjedeaktørene har også vært klare på at å holde søndagsåpent ikke vil øke omsettingen.

Altså ingen flere i arbeid, ingen flere skattekroner, ingen flere arbeidsplasser, bare flere med ugunstige arbeidstider, så andre kan handle på søndager.

Mindre tid med barn og barnebarn?

De som jobber i butikker har barn og barnebarn som har fri søndag og er på skole og barnehage mandag. Eller venner med fri søndager. Søndagsåpne butikker betyr frihet for de som har fri, ikke for de som må utføre jobben.

Dagligvarebutikkene i Norge har stort sett åpningstider på mellom 65 og 95 timer pr uke, søndager ikke medregnet. De store kjøpesentrene har ca. 70 timer åpningstid, senternes matbutikker gjerne 10 timer mer. Det bør være mulig for de fleste å få tilfredsstilt sine kjøpsbehov innenfor disse rammene.

Ikke bra for grundere

Det ikke er mulig å bemanne alle butikker med studenter. I nystartede bedrifter må man jobbe selv for å få økonomien til å rekke i starten. Det er en grunn til at XXL-gründer Øivind Tidemandsen sier at kundene må ta regningen for økte lønnsutgifter. Altså dyrere varer for deg og meg.

Det blir liten valgfrihet for butikkene. Hvis du har en butikk på et kjøpesenter, kan du ikke velge å ikke holde åpent i åpningstiden til kjøpesenteret, det er i kontrakten at du må følge senterets åpningstider.

Selektiv bruk av forskning

Kristin Clemet syns det er underlig at Ap, SV, Sp, KrF, Rødt og MDG nå vedtar så mange forslag uten å ta hensyn til det norske utredningsinstituttet, ledet av Høyre-politiker Erling Lae.

Jeg synes det er underlig at hun får seg til å skrive at «28 prosent fremhever lørdags- og søndagsarbeid som noe de personlig ønsker, og i de yngste aldersgruppene er andelen enda høyere», slik det stod i den opprinnelige versjonen (som siden ble oppdatert).

Kanskje er det først og fremst kontoransatte med arbeidstid fra 08.00 til 16.00 mandag til fredag som vil ha søndagsåpnebutikker – når alt kommer til alt?

Hun glemte å ta med setningen; «unntatt de som er tilkallingsvikarer eller er i en turnus- eller skiftordning». Det er fint at Clemet forholder seg til forskning, men det er ikke fint at hun refererer til forskning på en uriktig måte som gir et feilaktig bilde av fakta.

Hun bruker forskningsinstituttet SIFO som kilde, men SIFO skriver i sitt tilsvar i Aftenposten at «Vi finner det litt underlig å bli brukt som sannhetsvitne for behovet for søndagsåpne butikker. Vår studie viste at en majoritet i befolkningen oppfatter søndagen som en annerledesdag, og de ønsker at den skal fortsette å være det. SIFO-studier viser dessuten at åpningstidene i varehandelen på hverdager og lørdager er blitt dramatisk utvidet i den senere tid, noe som gjør at forbrukernes tilgang til varemarkedet i dag er vel ivaretatt».

Kanskje er det først og fremst kontoransatte med arbeidstid fra 08.00 til 16.00 mandag til fredag som vil ha søndagsåpnebutikker – når alt kommer til alt?