Gigi Ibrahim
FOTO: Gigi Ibrahim/Flickr cc

– Jeg trodde vi sto foran en ny æra

Den egyptiske regjeringen undertrykker arbeidernes rettigheter.

Da det 11. februar 2011 ble annonsert at president Mubarak hadde trukket seg etter de omfattende demonstrasjonene mot ham, var jeg blant de hundretusenvis som feiret fallet på Tahrir-plassen i Kairo.

Jeg trodde vi sto foran en ny æra og at det nå endelig var mulig å bygge et samfunn basert på frihet, rettferdighet og verdighet. 12. mars ble det også mulig for egyptiske fagforeninger å etablere seg fritt. Det hadde mange kjempet hardt for siden 1957, da regimet etablerte Egyptian Trade Union Federation – den hadde aldri noen forbindelse til arbeiderne og forståelse for deres behov og krav.

Mange av de unge som spilte en sentral rolle i revolusjonen, sitter i fengsel.

Raskt etter at de nye fagforeningsrettighetene ble offentlig i mars 2012, dukket det opp hundrevis av uavhengige fagforeninger i ulike sektorer. Arbeiderbevegelsen blomstret og nye fagforeningsledere – mange av dem unge – ble født. Mange kvinner spilte en avgjørende rolle for å bygge opp disse foreningene. Fra gater og fabrikker strømmet nye arbeiderkrav.

Nå, fem år etter revolusjonen, er det blitt forbudt å demonstrere. Mange av de unge som spilte en sentral rolle i revolusjonen, sitter i fengsel. Dagens regime viderefører Mubaraks politikk. Økonomiske reformer rammer kun de fattigste. Uavhengige fagforeninger blir angrepet og deres ledere blir trakassert og utsatt for negative kampanjer i media.

Amagasin_mandag_hvit 3

Regjeringen støtter imidlertid fortsatt Egyptian Trade Union Federation og behandler foreningen som om den er den eneste legitime foreningen som representerer arbeidernes interesser – til tross for at den har sviktet fundamentalt de siste årene og at ledelsen er korrupt. En fra ledelsen er til og med utnevnt til minister. Andre medlemmer har fått plass i parlamentet etter å ha blitt satt opp på en liste som er støttet av sikkerhetsstyrkene.

På 1. mai omringet sikkerhetsstyrker pressesyndikatet og forhindret gjennomføringen av en arbeidslivskonferanse initiert av Center for Trade Union and Workers Services, for å feire den internasjonale arbeiderdagen.

Slik har den egyptiske revolusjonen rent ut i sanden.

Den egyptiske regjeringen jobber nå med et nytt lovforslag som vil forby uavhengige fagforeningen og dermed nekte egyptiske arbeidere å organisere seg fritt. De bryter således konvensjonene til International Labour Organization, som den har underskrevet, spesielt paragraf 98 og 87.

Vi har ikke sett noen reaksjon fra International Labour Organization på volden og aggresjonen fra den egyptiske regjeringen, foruten et høflig brev fra lederen Guy Ryder til president Sisi der organisasjonen påpeker at det er viktig at organisasjonen respekterer konvensjonen regjeringen har underskrevet.

Slik har den egyptiske revolusjonen rent ut i sanden. Drømmen bak slagordene, som egypterne har kjempet for å realisere, har kontrarevolusjonen lykkes med å drepe.

De har derimot ikke lykkes med å fjerne minnene fra revolusjonen og håpet og inspirasjonen det plantet i bevisstheten til det egyptiske folket.

(Oversatt fra engelsk av Stian Bromark.)

AMagasin_mandag 2