Harald Christian Hoff

Journalist

Harald Christian Hoff er 24 år gammel freelancer og student med et fokus på utenriksjournalistikk.

Studerer samfunnsøkonomi og arabisk ved Universitetet i Bergen (UiB).

Journalist i studentavisen i Bergen, Studvest.

Publisert i Voxpublica, Klassekampen, Vårt Land, Dagsavisen og Agenda Magasin.