FOTO: NTB/AP Photo/Hatem Moussa

Kampen for liv og fremtidshåp i Gaza

Barn og voksne dør i tusentall. Det er akutt mangel på mat, drivstoff og medisiner. Gazas mennesker skriker etter fred. Hvorfor kan ikke FN ordne opp?

Situasjonen beskrives som desperat og frustrerende. Mange tusener barn, kvinner og menn har blitt drept. Over 20 000 er skadet og 1 800 personer er meldt savnet, inkludert nesten 1000 barn. 1,4 millioner har blitt fordrevet og mistet sine hjem. Hele Gazastripens befolkning opplever kritisk mangel på mat, vann, drivstoff, og sikkerhet.

Utenfor grenseovergangene til Gaza står FNs nødhjelpskonvoier og får knapt komme inn. Kanskje er det ikke så rart at frustrerte stemmer spør hvorfor FN ikke gjør mer?

FN har mobilisert hele sitt diplomatiske og humanitære apparat for å håndtere nødsituasjonen.

Realiteten er at FN de siste ukene har jobbet natt og dag for å beskytte sivile og prøve å finne løsninger mellom partene.

 

Så hva gjør FN egentlig for å løse krisen?

FN har mobilisert hele sitt diplomatiske og humanitære apparat for å håndtere nødsituasjonen. FNs generalsekretær António Guterres har fordømt Hamas-aksjonen som terrorhandlinger, og samtidig vært tydelig på at angrepet på Israel ikke rettferdiggjør en kollektiv straff mot palestinerne. Konflikten har vart lenge nok. Tiden er inne for å stoppe volden og få hjelpen frem til alle dem som trenger det.

«Situasjonen i Gaza blir mer desperat for hver time. Tiden er inne for handling (…) Handling for å få slutt på dette forferdelige marerittet. Handling for å bygge en fremtid verdig drømmene til barna i Palestina, Israel, regionen og vår verden», sa Guterres nylig.

Vetomaktene står langt fra hverandre, stormaktspolitikken overskygger målet om å dempe lidelsene til sivile som er fanget i en konflikt som går fra vondt til verre.

Viktigst nå er hjelpen på bakken. FNs hjelpeorganisasjoner gjør det de kan for å få inn hjelp til desperate innbyggere på Gaza, med stor fare for egen sikkerhet. For eksempel:

  • FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) gir ly og støtte til nesten 700 000 internt fordrevne i Gaza.
  • Verdens helseorganisasjon (WHO) står for levering av livsviktige helsetjenester, men møter utfordringer med å sikre drivstoff og medisinske forsyninger til sykehus i det nordlige Gaza.
  • FNs barnefond (UNICEF) leverer vann og forsyninger for å støtte tusenvis av barn og deres familier. De har lastebiler klare med nødhjelp, inkludert medisinsk utstyr og barneomsorgsforsyninger.
  • Verdens matvareprogram (WFP) prøver å sikre at de fordrevne og sårbare ikke går sultne, og gir ut nødmat og kontanter.

 

Norge eneste nordiske støttespiller til historisk resolusjon

FN spiller også en avgjørende rolle ved å samle medlemslandene for å diskutere og vedta tiltak for å stoppe volden. Kanskje er FN, som verdens viktigste møteplass, det eneste stedet krisen kan løses.

Men om løsningen ligger i FN, har FNs sikkerhetsråd så langt ikke klart å vedta noen av resolusjonsutkastene for å beskytte sivile og stanse en eskalering. Vetomaktene står langt fra hverandre, stormaktspolitikken overskygger målet om å dempe lidelsene til sivile som er fanget i en konflikt som går fra vondt til verre.

Norge fortjener ros for å stemme for resolusjonen, som det eneste av de nordiske landene.

For en uke siden vedtok imidlertid FNs generalforsamling, med stemmene fra 121 land, en historisk resolusjon om Gaza-krisen, som ber om en «umiddelbar, varig og vedvarende humanitær våpenhvile som fører til et opphør av fiendtlighetene». Norge fortjener ros for å stemme for resolusjonen, som det eneste av de nordiske landene. Danmark og Sverige var blant en rekke europeiske land som valgte å avstå fra å stemme, fordi resolusjonen manglet en fordømmelse av Hamas’ terrorangrep og ikke viser til Israels rett til å forsvare seg mot terrorister.

Medlemmene av Sikkerhetsrådet fortsetter sine forhandlinger om en resolusjon.

 

FN som nøkkelaktør i kampen for freden

FN har gjennom årene ofte blitt misforstått som en organisasjon som skal «lage et paradis» for menneskene på jorden. FNs andre generalsekretær Dag Hammarskjöld sa det slik: «FN ble ikke skapt for å ta menneskeheten til himmelen, men for å redde menneskeheten fra helvete.»

FNs innsats i Gaza er en påminnelse om organisasjonens grunnleggende oppdrag: å beskytte menneskers liv, fremme fred og stabilitet, og lindre menneskelig lidelse. Selv om utfordringene er enorme og veien mot en varig fred er lang, gir FNs humanitære og diplomatiske engasjement i Gaza håp.