bind mensen
FOTO: Lene Elisabeth Eide

Mensen ut av trusa, og inn på agendaen

I dag er det den internasjonale jentedagen. Den bør vi bruke til å snakke om hvilke konsekvenser menstruasjonen har for jenter rundt om i verden.

I 1995 møttes titusenvis av mennesker i Beijing, på FNs verdenskonferanse om kvinner. Der ble det vedtatt en handlingsplan som skulle følge opp kvinners rettigheter. Beijing-erklæringen ber blant annet verdenssamfunnet spesifikt om å fremme og beskytte jenters rettigheter, og å øke bevisstheten om deres behov og potensial.

I år er det nettopp Beijing-erklæringen som er tema for jentedagen. Det byr på en gylden anledning til å snakke om mens. Det er nemlig et sentralt behov for en jente å kunne håndtere menstruasjonen sin på en trygg og verdig måte. Uansett hvor hun befinner seg. Svært mange jenter mangler denne muligheten, og hindres dermed fra å utføre dagligdagse aktiviteter og gjøremål. Slik er mensen til hinder for likestilling.

En gylden anledning til å snakke om mens.

Slik situasjonen er for jenter rundt om i verden i dag, så kan vi ikke snakke om likestilling og særegne utfordringer som jenter har, uten å nevne mensen.

Skolen blør bort

Uten tilgang på produkter som bind, tamponger eller menskopp, blir det for mange jenter umulig å gå på skolen. I India dropper en stor andel unge jenter ut av skolen når de får mensen. Spørsmålet er ikke hvorvidt de dropper ut, men hvor mange som gjør det. Enkelte kilder peker på at det kan være så mange som 23 millioner jenter som dropper ut av skolen hvert eneste år på grunn av mensen. I noen områder i Uganda, oppgir omtrent halvparten av skolejentene når de blir spurt, at de går glipp av 1-3 skoledager hver måned av samme grunn. Fellesnevneren er at disse jentene står i fare for å gå glipp av de mulighetene som utdanning gir.

23 millioner jenter dropper ut av skolen hvert eneste år på grunn av mensen.

Skole og utdanning gir verdifulle kunnskaper og ferdigheter som skaper et varig grunnlag for å forbedre sin egen livssituasjon. Derfor er utdanning for begge kjønn høyt prioritert hos organisasjoner som Unesco og FN. Mer enn et titalls millioner jenter vil aldri sette sin fot i et klasserom, og to tredjedeler av verdens voksne analfabeter er damer. Det er selvsagt ikke bare menstruasjonen som hindrer jenter fra skolegang. Flere forhold kan stå i veien for kvinners utdanning; fattigdom, geografisk avstand fra skoler, minoritetsstatus, funksjonshemming, tidlig ekteskap og graviditet og kjønnsbasert vold, for å nevne noen.

mensen
Et tørt bananblad, som artikkelforfatteren har tatt med hjem fra Uganda. En del kvinner bruker det når de ikke har tilgang på andre alternativer. FOTO: Lene Elisabeth Eide

Sex med eldre menn

Det er et likestillingsproblem at jenter går glipp av mer skole enn guttene, når jentene i disse områdene allerede har et dårligere utgangspunkt. At vår månedlige fysiologiske blødning er med på å skape denne utfordringen, er ikke til å komme unna, og det må vi snakke om.

I en perfekt verden kunne vi også rettet blikket mot andre utfordringer som blødende kvinner møter. De økonomiske konsekvensene for tekstilarbeidere (spoiler: det er kvinner) i Bangladesh, for eksempel. Disse får gjerne betalt per plagg de syr, og mange går glipp av flere arbeidsdager i måneden på grunn av infeksjoner fra improviserte bind av nyfargede eller skitne stoffbiter.

Eller femten år gamle jenter i flyktningleirer i Uganda, tenåringer i en allerede sårbar situasjon, som bytter til seg bind eller penger til bind ved å ha sex med eldre menn. Ikke sjelden er konsekvensene seksuelt overførbare sykdommer eller graviditet.

Vi har grunn til å feire fremgangen på likestillingsfronten siden Beijing-erklæringen ble vedtatt i 1995. Likevel er det på tide å sette utfordringene mensen bringer med seg på dagsorden. Frem til vi gjør det, kommer mensen til å holde jenter over hele verden tilbake. Menstruerende jenter over hele verden trenger at vi står med dem i solidaritet, at vi jobber for å kvitte oss med berøringsangsten rundt vår månedlige fysiologiske blødning, og at  mens blir et selvsagt punkt på planen når vi diskuterer likestilling.

Infeksjoner fra improviserte bind av nyfargede eller skitne stoffbiter

 

Verdig blødning

Vi må gjøre det lettere for jenter å ha mensen med verdighet, sa Erna Solberg i 2017, og ble applaudert for sitt engasjement. Så ble det stille. Vi trenger politikere som tør å snakke om menstruasjon og de jentene som konsekvensene rammer, nasjonalt og internasjonalt. Norge har et godt utgangspunkt for å være et foregangsland, som tar denne sentrale delen av kvinnehelsen på alvor. Å kutte momsen på sanitærprodukter, hadde vært en god start. Videre å sørge for bedre undervisningsopplegg i skolen som legger vekt på å redusere stigma knyttet til menstruasjon, og prioritere forskning på sykdommer som endometriose.

Likestilling er en menneskerettighet. Slik det er i dag, hindrer mensen likestilling. Derfor er det på tide å sette menstruasjonen på agendaen, en gang for alle.