Arbeids og sosialminister Anniken Hauglie, NAV-direktør Sigrun Vågeng og riksadvokat Tor-Aksel Busch holder pressekonferanse om retten til å ta med seg trygd til andre EØS-land har vært praktisert feil.

Oslo 20191028.
Arbeids og sosialminister Anniken Hauglie og NAV-direktør Sigrun Vågeng tv. holder pressekonferanse om retten til å ta med seg trygd til andre EØS-land har vært praktisert feil.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Nav trygdeskandalen EØS

Nav trygdeskandalen EØS