FOTO: Ümit Yıldırım/Unsplash

NHO skyver polske arbeidsfolk foran seg i en PR-kampanje

Byggebransjen forsvinner ikke i morgen.

Er det slik at polske arbeidere nå mister jobben fordi bygningsarbeidere ikke lenger kan leies inn? Slik kan det se ut for dem som bare hører på arbeidsgiverne i NHO service og handel.

Bakgrunnen for saken er at byggebransjen i flere fylker rundt Oslofjorden ikke lenger kan leie inn bygningsarbeidere fra bemanningsfirma etter 1. april.

Dette er bare én av flere politiske innstramminger som skal redusere bruken av firmaer som ikke produserer noen varer eller tjenester, men bare selger arbeidskraft.

Her må NHO Service og Handel være litt mer edruelige.

Mange av entreprenørene i byggebransjen tar det helt fint og gjør det enkelt: De ansetter nå folk fast i stedet for å leie dem inn på korte avtaler.

Slik oppnår vi det som alle tilsynelatende er enige om: Flere arbeidere får fast ansettelse i Norge.

NHO Service og Handel er nå bekymret for dem som nå jobber i bemanningsfirma, og som etter 1. april ikke lenger kan leies inn til byggeplassene.

Dette er den samme landsforeninga i NHO som for få år siden kjempet for retten til å ansette folk i null prosent stilling.

Det er riktig at noen nå blir sagt opp i bemanningsbransjen. Men skyldes det innstrammingene i lovverket? Eller at renta har økt kraftig og dette gir lavere aktivitet i byggebransjen? Her må NHO Service og Handel være litt mer edruelige.

Byggeplassene er der fortsatt, så alle kan søke seg jobber i de regulære selskapene.

Det er lett å skjønne uroen til enkelte av dem som jobber i bemanningsbransjen, men innstrammingen vil uansett gi et mye tryggere arbeidsliv for folk flest som jobber i Norge. Og vi må ikke glemme: Byggeplassene er der fortsatt, så alle kan søke seg jobber i de regulære selskapene.

Det er flere grunner til at dette vil gi større trygghet for arbeiderne.

I de vanlige byggefirmaene er det klubber og tillitsvalgte, i motsetning til situasjonen i firmaene som driver innleie. Det er rett og slett mange som ikke tør organisere seg i bemanningsbransjen. Det er den harde virkeligheten.

NHO er god til å fortelle historien om arbeiderne i innleieselskaper som mister jobben. Det er leit for dem som mister jobben, men det er mange sider av historien NHO ikke forteller:

• De siste åra har mange bygningsarbeidere fått sparken fordi entreprenørene har valgt å leie inn billig ufaglært arbeidskraft i stedet. Deres historier hører vi ikke nå.

• Mange ungdommer har slitt med å få læreplass i byggfagene fordi bedriftene har leid inn arbeidskraft. Det har for eksempel ført til at vi nesten ikke utdanner malere lenger.

• Ufaglært arbeidskraft har gjort byggebransjen mindre produktiv enn andre bransjer, ifølge Fafo. Dette er et kjempeproblem fordi Norge som et høykostland er avhengig av å jobbe smartere og mer effektivt enn andre land.

• Fordi produktiviteten går ned, henger lønningene i byggebransjen også etter utviklingen i andre bransjer.

Det er flaut å se på.

Jeg har derfor en anbefaling til NHO: Legg denne saken bak dere.

Ikke ta en omkamp hvis det blir borgerlig valgseier i 2025. Bruk heller anledningen til å satse enda mer på yrkesfagene og den høyt kvalifiserte fagarbeideren. Det hadde vært et bra bidrag fra NHO til den grønne omstillinga vi står overfor.

Slik det framstår nå, er NHO mer opptatt av å telle småpenger på kort sikt i stedet for å høste gevinster av høyt produktive bygningsarbeidere på lang sikt.

Det er flaut å se på, og det kan umulig være lønnsomt for byggebransjen og landet.

Det er på tide at NHO legger om strategien.

(Teksten ble først publisert hos frifagbevegelse.no.)