FOTO: Klima- og miljødep.

Norge raserer Kongos regnskog

Regjeringen gir milliardbistand til avskoging i Kongo.

I fjor reiste miljøvernminister Vidar Helgesen til Kongo og lovet å rydde opp i skandaler som har rammet et norskstøttet regnskogsprosjekt. Regjeringen Solbergs samarbeidspartner – daværende miljøvernminister i Kongo og nåværende korrupsjonsanklagede Mbongeza – er blitt anklaget for å ha utstedt ulovlige hogsttillatelser av regnskogen til et kinesisk selskap.

Alle de andre landene har valgt å avvente litt.

Regjeringen Solberg har enda ikke klart å rydde opp i alle skandalene i Kongo, samtidig som Norge deler ut store milliardbeløp for å redde regnskogen i landet.

Selv om EU, Tyskland, Norge, Frankrike, Nederland, Sør-Korea og Brasil står bak opprettelsen av regnskogsprosjektet i Kongo, er det hittil kun Norge som har bidratt med penger i kassen. Alle de andre landene har valgt å avvente litt. Det kan være lurt, slik at man først kan rydde opp i alle Kongo-skandalene.

Regjeringen Solberg støtter økonomisk store kommersielle selskaper fra Europa og Asia, slik at de kan hogge ned regnskogen i Kongo på lovlig vis. Dette er regjeringens metode for å bevare verdens nest største regnskog.

Kommersiell hogst av regnskogen betyr at urbefolkningen i Kongo ikke kan leve i regnskogen.

Regnskogsprosjektet CAFI har som mål å skape bærekraftig skogbruk i Kongo og vil utløse 1, 5 milliarder kroner fram til 2020. Norge har allerede punget ut 300 millioner norske kroner til prosjektet. Disse bistandsmidlene forvaltes av en kongolesisk regjering som er kjent for omfattende korrupsjon.

For Vidar Helgesen er bærekraftig skogbruk å subsidiere internasjonale selskaper slik at de kan hogge ned regnskogen. Den norske regjeringen tror at dette vil redusere klimagassutslipp og skogødeleggelse i Kongo.

nyhetsbrevet

Kommersiell hogst av regnskogen betyr at urbefolkningen i Kongo ikke kan leve i regnskogen. Ifølge FNs urfolkserklæring har urbefolkningen rett til å fortsette å leve i regnskogen og videreføre sine lange historiske tradisjoner og levemåte. Slik legger miljøvernministerens bistandsprosjekt til rette for brudd på urbefolkningens grunnleggende menneskerettigheter. Regjeringens nye bistandsprosjekt kan ikke garantere for at urbefolkningens tradisjoner, kultur og levesett ikke dør ut.

Norske bistandspenger skal bidra til å skape utvikling og demokrati i et land.

Den norske regjering kan ikke gi milliardbistand til et land som ikke har hatt et demokratisk valg på 17 år og som styres av en illegitim regjering. Norges bør ikke støtte Kongos president, Joseph Kabila, gjennom å gi bistand. Kabila har gjentatte ganger utsatt valget i landet, på tross av at han har sittet lenger enn hva grunnloven tillater.

Norske bistandspenger skal bidra til å skape utvikling og demokrati i et land, men regjeringens prosjekt i Kongo bidrar til det motsatte. Norske skattepenger skal ikke gå til å støtte en regjering som har vunnet både VM og OL i korrupsjon, og heller ikke til å støtte kinesiske selskaper slik at de kan hogge ned regnskogen i Kongo.

I fjor sommer reiste Vidar Helgesen til Kongo for å undertegne avtaler med daværende miljøvernminister i Kongo, Robert Bopolo Mbongeza. Det skulle ikke ta mer enn ett halvt år før Kongos miljøvernminister ble anklaget i en korrupsjonssak. Han skal ha tillatt et kinesisk selskap å hogge ulovlig i Kongos regnskog.

Milliardprosjektet fra den norske miljøvernministeren må stoppes.

Det var hverken myndighetene i Kongo, CAFI-prosjektet, FNs utviklingsprogram eller norske myndigheter som klarte å avsløre korrupsjonsskandalen i den kongolesiske regjeringen. Det var miljøorganisasjonen Greenpeace Africa som kom med korrupsjonsavsløringen. Miljøvernministeren kan ikke gi noen garanti på at norske skattepenger ikke går til en korrupt regjering og bidrar til en lovlig ødeleggelse av Kongos regnskog.

Milliardprosjektet fra den norske miljøvernministeren må stoppes, og det må skje nå. Det vil være til det beste for det kongolesiske folket, regnskogen, urbefolkningen og demokratiet i landet.

nyhetsbrevet