AP-leder Jonas Gahr Støre snakker til en forsamling unge mennesker.
FOTO: Generasjon Y

Det er på tide med en dugnad for Arbeiderpartiets indre liv

Arbeiderpartiets medlemstall har falt hvert år fem år på rad. Det skyldes ikke mangel på engasjement.

Blant partiene på Stortinget er Arbeiderpartiet det partiet som har mistet flest medlemmer. På rødgrønn side er Arbeiderpartiet det eneste partiet som opplever medlemsflukt. Rødt, Sp, SV og MDG har alle medlemsvekst, og det samme har LO. Samlet sett har ikke rødgrønn side vært større på mange år.

Men det nytter ikke å klage på treneren, her må hele laget bidra. Vi i Generasjon Y-nettverket i Ap ønsker å trekke frem noen elementer et slikt løft kan inneholde.

 

Organisasjon er politikk

Arbeiderpartiets rolle i norsk politikk er å være et bredt telt med plass til de brede lagene av befolkningen. Ingen andre steder kan oljearbeidere og klimastreikende ungdom sitte ved siden av hverandre på samme årsmøte. For å være det brede teltet, må Arbeiderpartiets organisasjon være rustet til å engasjere mennesker i alle deler av livet, i hele landet.

Medlemstallene våre viser at vi har ikke tenkt kreativt nok rundt hva vi tilbyr medlemmene våre, eller hvordan vi gjør medlemsflukt om til medlemsvekst

Organisasjon er politikk. Hvem vi evner å inkludere, hvordan vi organiserer oss, hvordan vi bruker den kollektive kreativiteten, kunnskapen og tiden til medlemmene våre – det er politikk. Å organisere flere unge, flere minoriteter, flere arbeidsfolk og flere eldre er politiske valg som sier noe om hvem vi er til for. Medlemstallene våre viser at vi har ikke tenkt kreativt nok rundt hva vi tilbyr medlemmene våre, eller hvordan vi gjør medlemsflukt om til medlemsvekst.

 

Generasjon Y

I Generasjon Y i Oslo Arbeiderparti konsentrerer vi oss om unge voksne uten lang politisk fartstid. I nettverket er det ingen som er medlem eller ikke-medlem, det er lite formalia og lave skuldre. Viktigst av alt for oss er at det er enkelt å bli med. Nettverket drives også av medlemmer i partiet som er ferske. Alle kan delta i nettverket, om de er medlem i Arbeiderpartiet eller ikke. Målet er at alle som er med skal bli kjent med partiet og få muligheten til å delta aktivt. På denne måten er vi en slags «onboarding» for nye medlemmer, som så kan søke verv og bli aktive i sine lokallag. Vi åpner for at folk selv kan velge hvor aktive de skal være. Det er enkelt å være med bare litt, og det blir lettere å finne veien inn i Arbeiderpartiet.

Vi har åpne møter der eksterne gjester holder en innledning og så diskuterer vi politikk. Vi har en skrivegruppe der folk kan prøve seg frem med å skrive innlegg og få dem på trykk. Vi inviterer alle til å bidra i sosiale flater og dele det de mener er viktig og riktig informasjon om partiet. Vi gjør også mye som ikke er politikk. Vi har en sosialdemokratisk joggegruppe, vi har quiz og drikker pils i parken.

Nye medlemmer trenger en bekreftelse på at de er med i et fellesskap der de settes pris og hører hjemme

For organisasjonslivet handler også om menneskene man møter. Før danset og sang vi på partimøter, og det burde vi gjøre igjen. Med ulike møteformer og aktiviteter kan vi møte folk der de er og gi dem rom til å delta og engasjere seg i de tingene de er mest opptatt av.

De nye medlemmene er ofte veldig motiverte til å bli en del av organisasjonen. Hvis de ikke får mulighetene til å bli kjent med partikolleger, prate politikk eller gå på møter i lokallaget den aller første tiden, er det mange som kan miste interessen. Nye medlemmer trenger en bekreftelse på at de er med i et fellesskap der de settes pris og hører hjemme.

 

Fagbevegelsen

Samtidig som vi tenker nytt, må vi også styrke innsatsen der vi alltid har vært gode, nemlig ved å knytte tettere bånd med fagbevegelsen. LO har 970 000 medlemmer, Ap har 45 000. Hvis Ap skal vokse, må partiet også verve og ta flere fagforeningsfolk inn i varmen. Det betyr flere fagforeningsrepresentanter inn i lokale folkevalgte organer og på Stortinget. Samtidig må organiserte arbeidstakere stole på at partiet støtter dem. Det betyr at Arbeiderpartiet må være først ute og være krystallklare på arbeidstakernes rettigheter overfor arbeidsgiverne, men også overfor politiske motstandere på Stortinget.

Hvis Ap skal vokse, må partiet også verve og ta flere fagforeningsfolk inn i varmen

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen snakker på innpust og utpust om inntektssikring for permitterte arbeidstakere og feriepenger for arbeidsledige. Det gir resultater, og det må vi fortsette med. I en befolkning som skriker etter ambisiøse og rettferdige løsninger på klimakrisen og økende økonomiske ulikheter, taper sentrums-aktige uklare posisjoner. Hvis Ap snakker like klart og tydelig som sine konkurrenter på vegne av arbeidsfolk, vil mange av partiets gamle velgere vende hjemover, samtidig som nye velgere vet hvilket parti de kan stille sin lit til.

 

Lys i enden av tunnelen

Arbeiderpartiets medlemsmasse er en begrenset ressurs og må forvaltes godt. Derfor trenger vi en ny organisasjonsdebatt i Arbeiderpartiet. Vi må slippe løs kreativiteten, gjøre nye ting, være åpne og nysgjerrige.

Koronakrisen kom til et Arbeiderparti som allerede hadde fallende medlemstall. I året vi har lagt bak oss har det vært lite aktivitet. Mange partilag har redusert aktiviteten til det absolutte minimum. Nå er det lys i enden av tunnelen, men når vi kommer ut på den andre siden vil verden se helt annerledes ut. Snart kan vi igjen møtes, ha arrangementer og gjøre ting. Da er det på tide at Arbeiderpartiet igjen løfter organisasjonsdebatten.

Fordi organisasjon er politikk.