Dag Einar Thorsen

Førsteamanuensis

Dag Einar Thorsen er førsteamanuensis i statsvitenskap ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Her underviser han i politisk filosofi og samfunnsvitenskapelig forskningsmetode.

Blant hans seneste arbeider kan nevnes «Demokrati: historien og ideene» (2015; medredaktør Raino Malnes) og «Den dannede opprører: Bernt Hagtvet 70 år (mars 2016; medredaktør Nik. Brandal).

Thorsen arbeider for tiden med boken «Arbeiderpartiet – en biografi».

Twitter
Følg Dag Einar på Twitter