FOTO: Andrea De Santis / Unsplash

Som om skolen trengte flere elefanter – nå skal KI inn!

KI kan bli en av de største truslene mot demokratiet. Men dette kan forebygges blant annet gjennom kritisk undervisning, diskusjoner og kunnskapsformidling om hvordan KI fungerer.

Hjulene er i gang. Osloskolen skal få, Agderfylket innfører det på videregående skoler, og det er sikkert flere fylker som er på vei. I troen om at vi må være med på alt av ny teknologi, skal skolen hoppe på toget som MICROSOFT gir oss. For MICROSOFT ønsker jo selvsagt hva som er best for skolen, ikke sant?

Skole-Norge har mange utfordringer og er heller ikke likt for alle

Noen skoler har knapt råd til å kjøpe lærebøker som passer til læreplanene. Skolebygninger er nedslitte, klasserom er trange. Undervisningsgruppene er store fordi dette er den billigste løsningen. Fagvalg er underkastet et økonomisk tilbudssystem. Ikke alle får, og f.eks. kreative fag eller språkfag blir nedprioritert. Stabilt internett kan man ikke forvente, og kopimaskiner/skrivere er så sikre at de ikke alltid skriver.

Det blir aldri spurt om skolen virkelig må ha flere digitale verktøy.

Studieturer for å åpne blikket, er det bare noen få som har råd til. Demokrati skal læres bort, men finnes ikke i egne rekker. Det er styringen ovenfra som rår. I tillegg til at vi sjeldent blir spurt, har vi lærere fått over oss et lass med ansvar. De fleste av oss velger derfor å spare på krefter og sitte stille i båten i håp om at det skal gå over.

Elevene sliter – flere elefanter

Den nye Pisa-studien avslørte det vi allerede har sett lenge på skolen – altså vi som jobber på gulvet. Mange elever sliter med et konsentrasjonsspenn på noen få minutter. Lesing av lange tekster har blitt en umulighetens sak. Nå er det mobilen, den ene elefant som herjet lenge på skolen, som skal ut av klasserommet. Men blir det mindre skjermtid av dette?

Neppe, for nå skal vi innføre noe «fornuftig». Nå skal ChatGpt / KI inn! En ny elefant skal innføres. Vi blir forespeilet at dette nye verktøyet bare brukes. Det er jo bare et verktøy! Men hva gjør det med oss lærere og elevene?

Et fikenblad

Det blir aldri spurt om skolen virkelig må ha flere digitale verktøy. Da MICROSOFT kom med sin første versjon av ChatGPT eller OpenAI, var denne gratis. Dette var bare en smakebit av noe som vi til slutt ikke kunne si nei til. Ikke glem at data er Big buisiness og verktøy som ChatGPT egner seg ypperlig til å samle inn store datamengder.

Jeg vedder på at også Newton fikk litt vondt i hodet etter at eplet falt.

Nå er fylkene i gang med å etablere denne nyeste teknologien på skolene i et system som skal ivareta personvern og datasikkerhet. Det er med andre ord definitivt ikke gratis. Fikenbladet for pengebruken – la meg kalle det det – er at elevene skal følge læreplanmål om å lære bruken av den nye teknologien og kritisk omgang med denne. Som om ukritisk innføring av en øks i alle skoger vil føre til kritisk bruk av denne. Bak fikenbladet forsvinner mye viktigere læreplanmål.

Kreativ, men ikke i eget hodet

Det finnes et sentralt punkt i læreplanen som heter: reflekter, utforsk og vær kreativ. Men elevene skal slettes ikke det. Det er KI som skal være «kreativ». Når elevene skal jobbe med å finne en problemstilling, er det bare å spørre KI om hjelp istedenfor å gå gjennom den anstrengende, men veldig reflektert og kreative prosessen i egen hjerne for å finne ut av det selv.

Realiteten vil bli at elevene ikke skal anstrenge seg for egen læring. De skal ikke gjennom den lærerike og viktige prosessen som man trenger for å bli en ansvarsbevisst og reflektert voksen – en som har evne til kritisk bruk av enhver ny teknologi når den kommer. Elevene skal heller ikke jobbe i et sosialt felleskap med sine medelever om dette.

Med KIs hjelp fratar vi dem noe av det mest viktige i livet: Erfaring i omgang med andre og møysommelig arbeid for å nå et mål. Vi alle har erfart og må erfare litt motstand i oppveksten, for hvordan skal vi ellers håndtere det vi måtte møte på livets lange og gjerne litt ruglete vei? Jeg vedder på at også Newton fikk litt vondt i hodet etter at eplet falt, og godt var det for ham.

Jeg er på ingen måte en teknologifiende.

Hvis intensjonen er at eleven skal lære kritisk omgang med KI, trenger man ikke innføre KI på skolen som et gjennomgående verktøy i alle fag. Elevene må bli kjent med DeepFake-problematikken, og hvordan KI blir brukt – absolutt! KI kan bli en av de største truslene mot demokratiet. Men dette kan forebygges blant annet gjennom kritisk undervisning, diskusjoner og kunnskapsformidling om hvordan KI fungerer.

Elefanten som knapt nevnes – grønt skifte neppe med KI

Jeg er på ingen måte en teknologifiende. Jeg har nok kunnskap i bunn for å forstå og bruke nye verktøy. Det jeg legger merke til er dog at det er det ingen som spør hva det koster å bedrive en så stor datamengde? Det koster strøm og det produserer varme – uhyre mengder med varme som igjen må kjøles ned. Men dette snakker vi helst ikke om. Vi har jo allerede CLOUD-lagring, den ser vi jo heller ikke. Da gjør det ingenting å legge på enda mer av det samme – gjør det vel?