Marit Kjærnsli

Førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO.

Marit Kjærnsli (født 1955) er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo.

Hun har vært prosjektleder for PISA-undersøkelsene fra PISA 2003 til og med PISA 2015. Kjærnsli har i sin forskning blant annet vært opptatt av elevers kompetanser og holdninger til naturfag samt elevers testmotivasjon.

Hun har flere års erfaring som lærer i grunnskolen og i videregående skole.