Fredrik Jensen

Forsker, UiO

Fredrik Jensen (født 1982) er forsker ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo.

Han har jobbet med PISA-undersøkelsene siden 2013 og er prosjektleder for PISA 2018. Jensen er utdannet naturfagslærer og har en doktorgrad i naturfagsdidaktikk. Forskningsinteressene hans er spesielt elevers kompetanser og holdninger til naturfag.