Oslo 20210108. Statsminister Ernas Solberg (H) under en pressekonferanse der regjeringen legger fram stortingsmeldingen "Klimaplan for 2021-2030"
FOTO: Berit Roald / NTB

Tam og treg klimamelding

Vi kan ikke utrede og vurdere oss ut av klimakrisen slik regjeringen legger opp til.

Fjoråret viste at det politiske Norge kan stå samla om tøffe og viktige tiltak, når kriser truer. Et stort flertall på Stortinget samla seg flere ganger om viktige tiltak for å bekjempe korona-pandemien og støtte de som rammes hardt av alle smitteverntiltakene som måtte innføres.

Klimakrisen er ingen ny krise, men den blir stadig sterkere. Vi må ruste oss for en langvarig kamp for å få ned utslippene. Da er det en fordel om vi har et bredest mulig flertall på Stortinget for de tiltakene som må gjennomføres.

Nå, i dagene etter at regjeringen har lagt fram sin klimamelding, er spørsmålet om regjeringspartiene vil gå til partiet som synes klimameldingen er for ambisiøs, eller om de vil gå til den delen av opposisjonen som vil mer. Den delen av opposisjonen som vil sette i verk større kutt og sikre at Norge når sine utslippsforpliktelser. Kort sagt, vil regjeringen gå til Frp eller vil den søke flertall med SV og andre partier som vil mer?

Hovedproblemet med meldingen er at regjeringen lar de virkelig store forurenserne, oljeselskapene, slippe for billig unna

Hovedproblemet med meldingen er at regjeringen lar de virkelig store forurenserne, oljeselskapene, slippe for billig unna. De som har økt utslippene sine med over 70 % innen 1990 skal i stor grad fritas for klimaansvar. Det henger ikke på greip.

Oljeselskapene vil også slippe billig unna økningen i CO2-avgiften. På grunn av oljeskattesystemet må oljedirektørene bare betale en brøkdel av den totale CO2-avgiften. Resten av utgiftene dekkes av staten. Sånn funker nemlig oljeskattesystemet i dag. Staten tar mesteparten av regningen og risikoen ved oljeutvinning. I sum vil oljeselskapene ha blant de laveste CO2-avgiftene i Norge i framtida. Likevel gråter de krokodilletårer over de økte utgiftene.

Klimameldingen inneholder enkelte lyspunkt, som at det skal bli dyrere å forurense gjennom økt CO2-avgift. Ut over det vil regjeringen bare «vurdere», «utrede» og «se nærmere på» de andre klimatiltakene vi trenger, som krav til fossilfrie anleggsplasser og nullutslippsløsninger. Regjeringens klimapolitikk er sterkt preget av handlingslammelse.

Regjeringens klimapolitikk er sterkt preget av handlingslammelse

Ta for eksempel kravet om fossilfrie anleggsplasser som Stortinget ba om tiltak for å oppnå for over tre år siden. I Klimameldingen som kom fredag loves det at handlingsplanen skal legges fram snart, deretter listes det opp noen punkt som skal gjøres, som nye vurderinger og utredninger. Tirsdag 12. januar kom handlingsplanen. Det eneste den gjør er å resirkulere punktene om vurderinger og utredninger i Klimameldingen. Det mest konkrete er at de skal igangsette pilotprosjekt for fossilfrie anleggsplasser. Men dette har de rødgrønne i Oslo allerede gjort. Regjeringens kan hilses velkommen etter.

Regjeringens løfte om å øke CO2-avgiften til 2000 kroner høres i utgangspunktet veldig bra ut. Men, dette viser hvor viktig det er med et regjeringsskifte. Får vi ikke det, blir det neppe dyrere å forurense heller. Hvem kan se for seg budsjettforlik etter budsjettforlik mellom en blåblå regjering og Frp som hvert eneste år skal gjøre det dyrere å forurense? Det skjer ikke.

Vi må bruke klimakrisen som en mulighet til å bygge Norge på nytt

SV vil ta initiativ til en brei enighet i Stortinget om en ambisiøs klimapolitikk. En klimapolitikk som tar klimatrusselen på alvor. En klimapolitikk som kutter utslipp og bygger landet. Som gir oss trygghet for framtida og nye arbeidsplasser. Vi må se klimapolitikken og næringspolitikken i sammenheng. Vi må bruke klimakrisen som en mulighet til å bygge Norge på nytt.

I fjor høst besøkte jeg en rekke bedrifter rundt om i Norge. Alt fra skipsverft til produsenter av deler til solceller. Den unisone beskjeden fra dem til meg som stortingspolitiker var: Still miljøkrav! Stiller dere miljøkrav kan vi levere, vi er klare, var budskapet jeg fikk.

I Stortinget må vi bli enige om tiltak og virkemidler som skal brukes i klimakampen og for å sikre at vi skaper arbeidsplasser i Norge i den omstillingen vi skal gjennom. Vi kan ikke utrede og vurdere oss ut av klimakrisen slik regjeringen legger opp til. Vi må slutte å ta med silkehansker på de største klimasynderne, oljeselskapene, og vi må sørge for insentiver til norsk industri som skaper nye arbeidsplasser som bidrar i den omstillingen vi skal gjennom.

Vi kan ikke utrede og vurdere oss ut av klimakrisen slik regjeringen legger opp til

SV vil forsterke klimaplanen kraftig, men vi er avhengige av at regjeringspartiene vil forhandle med oss og ikke partiet som fortsatt holder seg med klimafornektere og som har slakta klimaplanen for å være for ambisiøs. De neste dagene avgjør. Jeg håper regjeringspartiene setter klimaet først. Vi er klare!