Bilde av Anne-Kari Bratten
FOTO: Thomas T. Kleiven

Tendensiøst om nedsatt funksjonsevne

Som leder i Spekter arbeider jeg i kontinuerlig for et inkluderende arbeidsliv.

I Agenda Magasin 01.03.21 tar kommentator Helle Cecilie Palmer noen setninger fra mitt innlegg i Dagens Næringsliv ut av sin sammenheng, og tillegger meg såkalt «funkofobi» fordi jeg påpeker at man som leder ikke kan konstruere jobber og lønne folk for å utføre arbeid som ikke trengs.

Mitt poeng i innlegget, som Palmer velger å overse, var å slå et slag for at NAV og de folkevalgte må bidra med lønnstilskudd og andre tiltak slik at ingen står utenfor fordi de tilfeldigvis har nedsatt funksjonsevne. Akkurat nå er de harde realiteter dessverre at mange virksomheter er rammet hardt av permitteringer, stans i produksjonen og sviktende etterspørsel.

NAV og de folkevalgte må bidra med lønnstilskudd og andre tiltak slik at ingen står utenfor fordi de tilfeldigvis har nedsatt funksjonsevne

Det kan ikke overraske noen at inkluderingsaktiviteter ikke nødvendigvis står øverst på agendaen nå, når virksomheten for eksempel er noen få skritt unna skifteretten. Da blir det desto viktigere at NAV bidrar med tiltak som gjør arbeidsinkludering lettere for bedriftene.

Det er selvsagt på sin plass å ta et oppgjør med diskriminering av funksjonshemmede, men det blir feil å trekke enkeltsetninger fra andres innlegg ut av sin sammenheng, slik Palmer gjør her. Jeg tar skarp avstand fra diskriminering. Som leder i Spekter arbeider jeg i tillegg kontinuerlig for et inkluderende arbeidsliv.