Anne-Kari Bratten

Administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter.