Kristin Clemet
FOTO: CF-Wesenberg

Trenger ikke se så mørkt på det, Clemet

Velferdsstaten reduserer forskjeller og legger til rette for høy sysselsetting, omstilling og økonomisk vekst. Det kan ikke feste seg et bilde av at høyresiden kan få til det samme ved å kutte i velferden.

Civita-leder Kristin Clemet tegner i Aftenposten 30. januar opp et ganske dystert bilde av fremtiden for Norge og vi som bor her: Den norske gullalderen er over dersom det ikke skjer noe drastisk med offentlig sektor.

Jeg innrømmer at januar har vært lang og mørk, og flere har kjent både strømprisene og koronaviruset på kroppen. Men det er ingen grunn til å legge seg ned og gi opp helt ennå.

Heldigvis er alle som er opptatt av velferdsstaten også opptatt av finansiering og effektivitet. Det er særlig viktig for venstresiden som trenger at den har høy oppslutning og ønsker at den skal levere gode tjenester til flest mulig. Et ferskt eksempel er arbeids- og sosialminister Hadia Tajiks utrulling av en tillitsreform i NAV. En tillitsreform skal fjerne unødvendig byråkrati og tidstyver, og gjøre offentlig sektor og tjenestene den leverer, bedre.

Så selv om nordmenns skattevilje ikke har blitt satt helt på prøve ennå, er det gode grunner til at vi har en del å gå på.

Tillitsreformen er også et eksempel på at ingen mener at bare økte skatter er løsningen på problemet, slik Clemet hevder. Effektivisering, omprioritering, forebygging, økt sysselsetting og økte skatter i en fin og balansert kombinasjon er løsningen.

Ja, Norge er heldige som har et oljefond å hente penger fra. Men land med gode og brede velferdsordninger som treffer mange har også høyere skattevilje. Så selv om nordmenns skattevilje ikke har blitt satt helt på prøve ennå, er det gode grunner til at vi har en del å gå på. I en undersøkelse Tankesmien Agenda gjennomførte i fjor øker dessuten skatteviljen med kunnskap om økonomiske forskjeller. Skatteviljen er størst hos de som har et best bilde av den reelle ulikheten her til lands.

Derfor er det også så viktig å hele tiden forbedre og videreutvikle offentlig sektor og velferdsstaten. Velferdsstaten reduserer forskjeller og legger til rette for høy sysselsetting, omstilling og økonomisk vekst. Det kan ikke feste seg et bilde av at høyresiden kan få til det samme ved å kutte i velferden. Først da vil den norske gullalderen være over.