FOTO: 8213erika / Canva

Vänsterpartiet snur i EU-spørsmålet

SVs svenske søsterparti ønsker ikke lenger å melde Sverige ut av EU. Det er de ikke alene om.

Partileder Nooshi Dadgostar beskrev det som en klok beslutning da Vänsterpartiets landsmøte forrige helg bestemte seg for å fjerne kravet om svensk EU-utmelding fra partiprogrammet. Dermed er det ikke lenger noen partier i Sveriges riksdag som ønsker å melde landet ut av EU.

Som jeg skrev i Aftenposten 25. mars, var det sannsynlig at det ble sånn. Etter snart 30 år som EU-borgere er svenskene, i likhet med danskene og finnene, oppsiktsvekkende positive til EU.

Omsider har også sosialistene snudd.

Ifølge Eurobarometer mener om lag fire av fem svensker at medlemskapet er bra for landet. Omsider har også sosialistene snudd. I 1993 støttet kun 12 prosent av Vänsterpartiets velgere EU-medlemskap. I 2021 var 56 prosent for.

De siste seks årene har ikke Vänsterpartiets gått til valg på utmelding, verken ved riksdagsvalget 2018 eller europaparlamentsvalget 2019. Likevel konstaterer det nye partiprogrammet en viktig kursendring i partiets EU-syn. I tillegg markerer det også en historisk milepæl: Nå krever ingen av sosialistpartiene i EU-landene Sverige, Danmark og Finland utmelding fra unionen.

Det er ingen hemmelighet at det europeiske samarbeidet i EU er en krevende øvelse. Men når oppslutningen er såpass høy i våre tre naboland, er det god grunn til å være skeptisk til den norske nei-sidens svartmaling av unionen og et potensielt norsk medlemskap.

Det er kanskje på tide med en aldri så liten realitetsorientering for norsk nei-side.

I Norge har Koronakommisjonen, Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen tilrådet tettere tilknytning til EU. Og som navnene tilsier, gjelder det svært kritiske samfunnsområder. Når også den Senterparti-initierte EØS-utredningen slår fast at det ikke finnes et bedre alternativ til EØS-avtalen, samtidig som den også peker i retning av mer samarbeid med EU der EØS-avtalen ikke strekker til, er det kanskje på tide med en aldri så liten realitetsorientering for norsk nei-side.

Norge og Europa står helt klart sterkere sammen i møte med de enorme utfordringene vi står overfor. Det solidariske alternativet nå er at norske sosialister går inn for norsk EU-medlemskap, slik at vi kan stå sammen med våre europeiske kamerater i kampen mot fascismen, klimakrisen og ulikhetskrisen i hele Europa.

Nyhetsbrev Agenda Magasin