FOTO: Dmitri Popov/Unsplash

Har vi virkelig ikke kommet lengre enn dette?

Politiet i Haugesund bygger opp under gamle holdninger om HIV.

Forrige uke kunne NRK fortelle at politiet i Haugesund har gått ut med en advarsel etter at “en mann i kvinneklær” i lang tid har solgt sex i byen. Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte, men en mer utdatert, stigmatiserende, fordomsfull, heteronormativ og transfobisk tekst tror jeg du skal lete lenge etter.

Det er sjokkerende å lese noe som utviser en så total mangel på kunnskap når det kommer til folkehelse, kjønnsmangfold og lovverket når det gjelder salg av sex. En sak som sprer fordommer om hiv, sexarbeidere og transpersoner helt uten kritikk eller utdypende spørsmål.

Dersom vedkommende går på vellykket medisinbehandling vil virusnivået i blodet synke så lavt at vedkommende ikke kan smitte sin sexpartner

Politiet i Haugesund forteller i saken at de pågrep en “mann i kvinneklær” som solgte sex. Beskrivelsen  “mann i kvinneklær” stiller seg i rekken av flere stigmatiserende uttalelser i media om mennesker som bryter med samfunnets forventninger til kjønn. Uttalelsen er også helt unødvendig for saken, vedkommende kunne like gjerne ha kledd seg ut som Ole Brumm og det ville fortsatt vært irrelevant. 

Pågrepet for hva?

Saken er den: Det er ikke ulovlig å selge sex i Norge, det er imidlertid ulovlig å utsette andre for smittefare. Vedkommende oppga riktignok å være hiv-positiv, men det var først etter pågripelsen at politiet fikk vite det. Da ble de fortalt at hen var forsiktig:

– Jeg spurte ham om smittefare, og han sa at han var forsiktig. Men etter å ha sett nettsiden som han profilerer seg på, tenker jeg at smittefaren er veldig stor i forhold til hva han tilbyr av tjenester, sier fungerende leder for operativ utlendingskontroll i Haugesund.

Ble vedkommende pågrepet for politiets antakelser? Uttalelser som dette er med på å støtte opp under et narrativ hvor sexarbeidere sees på som smittebærende, skitne mennesker.

Sivilsamfunnet og myndighetene må forstå at sykdommen rammer begge kjønn og mennesker fra alle sosiale lag

Selv om vedkommende oppgir at hen er forsiktig har ingen valgt å utforske dette. Hva med kondombruk, hva med medisiner? Dersom vedkommende går på vellykket medisinbehandling vil virusnivået i blodet synke så lavt at vedkommende ikke kan smitte sin sexpartner. Hen oppga også å ha vært hiv-positiv i flere år, noe som mest sannsynlig betyr at hen har god kunnskap om sin egen hivstatus, helse og smittefare. I saken til NRK legges ansvaret for kundens helse over på selger, men er det ikke grunnskole-kunnskap at ansvaret for seksuell helse skal legges på alle deltagende parter?

Holdninger fra 80-tallet

Det er også viktig å presisere at hiv-positive ikke har noen lovlig forpliktelse til å være åpne om diagnosen sin. Åpenhet har likevel vært viktig i kampen for hivpositives rettigheter, for å motvirke fordommer, skam, stigma og ensomhet. Sivilsamfunnet og myndighetene må forstå at sykdommen rammer begge kjønn og mennesker fra alle sosiale lag.

Selv om det er lovlig å selge sex i Norge, men ulovlig å kjøpe, er det allikevel selger som stigmatiseres i denne teksten

At NRK og politiet i Haugesund bygger opp under hiv-holdningene vi så på 80-tallet, preget av smittefrykt og en tanke om at det kun rammet promiskuøse homofile, er en reversering av fremgangen hiv-kampen har hatt de siste 30 årene.

Selv om det er lovlig å selge sex i Norge, men ulovlig å kjøpe, er det allikevel selger som stigmatiseres i denne teksten. Prostitusjon defineres fortsatt etter selgers handling og ikke kjøpers, selv om det er kjøper som begår en kriminell handling etter norsk lov. Politiet i Haugesund advarer potensielle kunder mot det som fremstår som en skruppelløs sexarbeider.

Mangel på kritiske spørsmål

Jeg sitter igjen med et inntrykk av at politiet i Haugesund i dette tilfellet har sanksjonert og pågrepet vedkommende uten noe som helst grunnlag. Er det ikke pressens jobb å stille kritiske spørsmål til myndighetenes uttalelser og påstander?

Det er snart 2018. Har vi virkelig ikke kommet lengre enn dette?

Helt til slutt i saken blir vi alle beroliget med at vedkommende nå er utvist fra Norge.

Det er snart 2018. Har vi virkelig ikke kommet lengre enn dette?