Sofi Lundin

Frilansjournalist og fotograf

Sofi er oppvokst i Halmstad, Sverige og flyttet til Norge etter videregående for å studere. De siste ni årene har hun jobbet internasjonalt som kommunikasjonsrådgiver, journalist og fotograf.

Mellom 2007-2011 var hun bosatt i Mumbai, India, og de siste to årene har hun hatt Øst-Afrika som sitt arbeidfelt. Sofi pendler nå mellom Oslo og Kampala, Uganda, der hun har vært bosatt i lange perioder det siste året.

Sofi skriver gjerne reportasjer som faller utenfor medias fokus og mange av reportasjene hennes er laget over lang tid. Menneskerettigheter, miljø, klima og bistand er temaer som går igjen.

Sofi Lundin har utdannelse i sosialantropologi fra universitetet i Oslo.