FOTO: Philippe Leroyer/Flickr cc

We ”like” skatteinntekter

Internettplattformen som daglig forsyner oss med ”likes” forsyner oss ikke med skatteinntekter. Hva skal vi gjøre med Facebook?

Skattetørka bekymrer NHO, som de siste dagene startet debatten om hvordan Norge bør skattlegge den digitale økonomien. Facebook og andre internettselskaper får milliarder av sine inntekter fra norske kunder – men de bidrar ikke inn til felleskassa.

Facebook er ikke som vanlige selskap. Et tradisjonelt utenlandsk selskap vil være tilstede i Norge med ansatte, maskiner og bygninger. Da vil alle inntekter som stammer fra de norske installasjonene kunne skattlegges i Norge – fysisk tilstedeværelse gjør at selskapets inntekter regnes som norske. Facebook er annerledes: de har bare en nettside på en utenlandsk server som norske kunder klikker seg inn på. Om norske kunder ønsker å kjøpe annonser på Facebook har pengene til nå blitt satt direkte inn på en konto i skatteparadiset Irland – der Facebook nærmest slipper å skatte av overskuddet sitt. Ingen inntekter havner i Norge, og dermed er det ingenting å skattlegge. Hvordan kan denne situasjonen endres?

nyhetsbrevet

Fornorsk inntektene

Det første grepet som må gjøres er å fornorske inntektene til Facebook. Reglene må endres slik at inntekter fra norske kunder må regnes som norske i skattespørsmål – selv om selskapet ikke har en fysisk tilstedeværelse i landet. For eksempel kan det være slik at selskaper som har over 100,000 brukere i Norge vil kunne skattlegges her. Eller at overskuddet i et selskap kan ilegges skatt av Norge om, noe av inntekten stammer fra norske kunder. Dette er to eksempler fra EUs forslag til hvordan internettselskaper skal skattlegges.

Flere grep

La oss anta at disse endringene fører til at mer av Facebook sine inntekter blir regnet som norske. Vil dette føre til at Norge mottar mer skatt fra Facebook? Svaret er nok nei. Det er nemlig slik at norske myndigheter bare kan skattlegge overskuddet som oppstår i Norge – altså inntekter minus utgifter. Men Facebook sin norske virksomhet kan oppføre kunstig høye utgifter ved å kjøpe tjenester av sitt eget selskap i Irland, slik at overskuddet havner i Irland og ikke Norge. Da vil det ikke lenger være noe overskudd i Norge som kan skattlegges.

Vil dette føre til at Norge mottar mer skatt fra Facebook? Svaret er nok nei.

Dette gjør Facebook allerede. I 2014 rapporterte Facebook sitt selskap i Storbritannia et bruttooverskudd på £103 mill. Hele dette overskuddet forsvant etter at selskapet måtte betale en regning på  £131 mill. I administrative utgifter til andre utenlandske Facebook-selskap. Det året betalte Facebook £4,327 – rundt 50 000 kroner – til britiske skattemyndigheter. Dette var mindre enn skattemyndighetene brukte på å annonsere for seg selv på Facebook det året.

Facebook sitt selskap i Irland kan kreve betaling fra Facebook i Norge, fordi rettighetene til bruk av Facebook.com ligger i Irland. Da må Facebook sin norske avdeling betale Facebook i Irland for at norske kunder skal få bruke nettsiden.

Det finnes regler for hvor mye penger et selskap kan flytte via interne transaksjoner – såkalte internpris-regler. I følge disse reglene må Facebook bruke markedspriser for å betale seg selv. Problemet er at det kun finnes ett Facebook, slik at Facebook i stor grad  kan sette markedsprisen selv. Da vil de ønske å sette prisen så høyt som mulig, slik at mest mulig penger ender opp i Irland.

For å hindre denne flyttingen av overskudd fra Norge til skatteparadiser må internprisreglene endres. Da må det ikke være mulig å sende så mye penger til skatteparadiser. Et annet alternativ er å skattlegge interne transaksjoner.

Nytt skattesystem

Men, slik jeg har skrevet om tidligere – flere av verdens ledende skatteeksperter mener at dagens system med internpriser, der alle underselskap i et konsern betaler skatt for seg selv, må endres.

 

Hør om konsentrasjon av markedsmakt og hva det gjør med samfunnet, i podcasten vår “Noen har snakket sammen”. Gjest er Aksel Braanen Sterri.