FOTO: David Parry/PA Wire/Flickr cc

La oss legge ned skatteparadisene

Nå må vi finne en ny måte å kreve inn skatt fra verdens rikeste selskaper.

Hvert år forsvinner mer og mer penger til skatteparadiser. Multinasjonale selskaper flytter pengene sine helt lovlig til Luxemburg og Bahamas for å unngå å betale skatt. Nå må vi finne en ny måte å kreve inn skatt fra verdens rikeste selskaper.

Arbeidsmarkedet for journalister har vært brutalt de siste årene, med over tusen færre jobber i bransjen siden årtusenskiftet. De siste to årene har for eksempel 40 av de 200 ansatte i Aftenposten måttet forlate jobbene sine. Disse personene er “ofre” for dagens enorme skatteflukt.

Dette hjelper lite når Google har flyttet hele overskuddet til sitt selskap i skatteparadiset Bermuda.

Facebook og Google har spist opp annonseinntektene til Norges aviser. De siste årene har disse to selskapene til sammen tjent over ti milliarder kroner i Norge, mens de har betalt nærmer null kroner i skatt.

De to gigantene ville nok uansett tatt over mye av annonsemarkedet, men de får flere kunder ved å kunne tilby annonseringspriser uten å ta hensyn til kostnadene ved å betale skatt. Facebook, Apple og Google har nå mest sannsynlig over 5000 milliarder kroner plassert i skatteparadiser.

Globaliseringen har slått knockout på verdens skattesystem. Systemet som ble designet på 1920-tallet er langt etter sin “best før”-dato. Nå som kapital kan sendes over landegrenser i løpet av sekunder, klarer selskaper å flytte pengene sine til skatteparadiser helt lovlig.

nyhetsbrevet

Dagens skattesystem lar selskaper flytte overskuddet sitt fra land der produksjon og salg foregår, til land der de kun har registrert en postboks. Dette er lukrativ virksomhet fordi skattemyndighetene i dag bare kan skattlegge overskuddet som tilfaller sitt eget land. Dette betyr for eksempel at Norge kun kan legge en skatt på det overskuddet som Googles norske selskap har.

Dette hjelper lite når Google har flyttet hele overskuddet til sitt selskap i skatteparadiset Bermuda.

Men hva om Norge begynner å skattlegge overskuddet som har havnet i Bermuda? Vi kan åpenbart ikke skattlegge hele overskuddet, fordi mye av pengene i Bermuda stammer ikke fra Norge. Men om norske skattemyndigheter finner ut at 10 prosent av salgene til Google foregår i Norge, kan vi da skattlegge 10 prosent av Google sitt overskudd i Bermuda?

Et globalt skift til et slikt system ville gjort at velferdsstater ville fått inn hundrevis av milliarder i ekstra årlige skatteinntekter.

Dette er tanken bak et skattesystem som kalles “enhetlig skattlegging”. Man legger sammen overskuddet som et flernasjonalt selskap tjener i hvert land, finner totalen, og skattlegger så den andelen som stammer fra Norge.

Et slikt system har EU allerede innført. Ordningen er frivillig, noe som betyr at veldig få selskaper velger å bli skattlagt på denne måten. Om Norge ønsker å gjøre et syvmilssteg i kampen mot skatteparadiser, kan vi innføre EU sitt system for alle flernasjonale selskaper som opererer i Norge.

Et globalt skift til et slikt system ville gjort at velferdsstater ville fått inn hundrevis av milliarder i ekstra årlige skatteinntekter.

nyhetsbrevet