Knut Jørgen Vie

Filosof

Knut Jørgen Vie er stipendiat ved Arbeidsforskningsinstituttet ved HiOA, hvor han forsker på integritet i forskning og forebygging av forskningsjuks.

Han har en mastergrad i anvendt etikk og filosofi fra NTNU, og skrev masteroppgaven om forebygging av korrupsjon i næringslivet.

Knut Jørgen har vært engasjert i flere forskjellige styreverv.

Han har vært styreleder i Studentsamskipnaden for Gjøvik, Ålesund og Trondheim og utestedet Familien i Trondheim, og er i dag styremedlem i IT-selskapet Sembly AS.

Gjennom studietiden har han hatt flere studentpolitiske verv. Han har vært nestleder i Studenttinget NTNU, og han har hatt flere roller i Norsk Studentorganisasjon.

Twitter
Følg Knut Jørgen på Twitter