Jens Fredrik Folland

Seniorrådgiver

Seniorrådgiver, politikk og samfunnskontakt i Norsk Sjøoffiserforbund.

Han er tidligere fagpolitisk ansvarlig i Norsk studentorganisasjon, og har en BA i maritime studier fra Høgskolen i Ålesund (nå NTNU).

Twitter
Følg Jens Fredrik på Twitter